Венеційська комісія опублікувала висновок щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум

13 травня 2020 року Голова Верховної Ради України звернувся до Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії) з проханням надати юридичну оцінку законопроєкту «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» (реєстр. № 3612), який був підготовлений робочою групою з народовладдя та внесений Президентом України 09.06.2020 року.

21.07.2020 року опубліковано терміновий Висновок (№ 990/2020), спільно підготовлений Венеційською комісією та Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. У висновку високо оцінено відповідність законопроєкту № 3612 міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики щодо референдумів, розробленому Венеційською комісією(CDL-AD(2007)008rev-cor), Документу Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ від 29.06.1990 року та Резолюції ПАРЄ 2251 (2019) «Оновлення керівних принципів для забезпечення справедливих референдумів у державах-членах Ради Європи». Мета документа не полягала в тому, щоб оцінити законопроєкт на предмет його відповідності Конституції України, національному законодавству України з питань виборів та референдуму або відповідним рішенням Конституційного Суду України.

Венеційська комісія та БДІПЛ привітала зусилля України, спрямовані на зміну власної правової та інституційної основи, що стосується питання національних референдумів для того, щоб узгодити її з відповідними рекомендаціями Венеційської комісії та БДІПЛ, зобов’язаннями ОБСЄ, Ради Європи та іншими міжнародними документами й стандартами в галузі прав людини, а також із належною практикою проведення референдумів. Цей законопроєкт є значним кроком вперед порівняно із законом «Про всеукраїнський референдум» 2012 року. У висновку відзначено також прозорий та інклюзивний характер процесу розробки цього законопроєкту. Крім того, Венеційська комісія та БДІПЛ надала Парламенту ряд рекомендацій щодо доопрацювання тексту законопроєкту під час його підготовки до другого читання, зокрема:

  • підвищити роль Парламенту при проведенні референдумів за народною ініціативою, насамперед щодо законодавчого скасувального референдуму;
  • заборонити проведення всеукраїнського референдуму одночасно разом з черговими місцевими виборами;
  • продовжити термін збору підписів виборців для проведення референдумів за народною ініціативою;
  • гармонізувати законопроєкт з виборчим законодавством для подальшого зміцнення механізмів доступності референдумів для людей з обмеженими можливостями, а також для більш ефективного здійснення виборчих прав ВПО;
  • синхронізувати положення законопроєкту із законодавством про фінансування політичних партій;
  • вилучити положення про електронне голосування із законопроєкту та врегулювати це питання за допомогою окремого закону в майбутньому;
  • включити конкретні статті, які передбачають ефективні санкції для ЗМІ за порушення закону.

Варто зазначити, що деякі із вище зазначених зауважень уже були враховані у поправках до законопроєкту, поданих народними депутатами України під час підготовки до другого читання.

Центр політико-правових реформ висловлює щиру вдячність фахівцям Венеційської комісії та БДІПЛ за експертну підтримку і високу оцінку законопроєкту № 3612, який нарешті зможе усунути наявну правову прогалину щодо інституту референдуму в Україні та сприятиме реалізації прав громадян України брати участь у державних справах шляхом проведення референдуму, що передбачено статтею 38 Конституції України.

Експерти ЦППР сподіваються, що законодавець під час розгляду та ухвалення цього законопроєкту в другому читанні та в цілому відмовиться від впровадження електронного голосування на референдумі, збільшить строк для збору підписів виборців для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, заборонить проведення всеукраїнського референдуму одночасно з черговими місцевими виборами, а також запровадить участь Парламенту при проведенні референдумів за народною ініціативою, насамперед при проведенні законодавчо скасовувального референдуму.