Благодійні внески та добровільні пожертви – це ваша підтримка діяльності, спрямованої на розширення прав та можливостей українців, інститутів громадянського суспільства у питаннях протидії корупції та підвищення рівня обізнаності громадян про негативний вплив корупції в Україні та світі.

р/р UA143223130000026000000012675  ПАТ Укрексімбанк  МФО 322313 

ГО Чернігівський Центр Прав Людини 

                                        ПОЛІТИКА ЗІ ЗБОРУ КОШТІВ ТА ПОЖЕРТВ

Cфера застосування

Ця політика стосується осіб, що уповноважені діяти з метою збору коштів та управління пожертвами в ГО Чернігівський Центр Прав Людини  – Правління.

Рекомендації, наведені нижче,  стосуються кожного члена команди ГО Чернігівський Центр Прав Людини  найманого, залученого в якості експерта або консультанта або будь-кого іншого, хто в якийсь момент бере участь у зборі коштів для організації

Мета

Мета документу — визначення позиції ГО Чернігівський Центр Прав Людини  щодо практики збору та процедури, що застосовуються під час збору коштів та управління пожертвами.

Стаття 1. Загальні положення

1.1 ГО Чернігівський Центр Прав Людини  фінансується з різних джерел, таких як фонди, міжнародні організації, державні та недержавні агенції, підпри­ємницькі структури, приватні особи.

1.2 Пожертви, гранти та інші джерела надходжень дозволяють ГО Чернігівський Центр Прав Людини  виконувати основну мету діяльності організації: розбудову відкритого, демократичного громадянського суспільства шляхом захисту та сприянню реалізації прав і свобод людини в усіх сферах суспільного життя; сприяння правоохоронним органам та органам державної влади у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

1.3 Політикою ГО Чернігівський Центр Прав Людини  є згода на прийняття запропонованої підтримки від будь-якого донора (грошима або іншим чином), якщо така згода не вплине на її незалежність у досягненні своєї мети діяльності або не поставить під сумнів її доброчесність або репутацію.

1.4 ГО Чернігівський Центр Прав Людини  фіксує всі пожертви та публічно розкриває їх, зі згадуванням у Річному звіті та на веб сайті організації.

Стаття 2. Загальні принципи при зборі коштів.

2.1 Збір коштів слід розуміти як процес отримання добровільних внесків, благодійних пожертв грошима або іншими ресурсами фондів,  державних та недержавних агенцій,  підпри­ємницьких структур, приватних осіб,  фізичних осіб та юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності нерезидентів України.

2.2 Діяльність зі збору коштів відбувається постійно багатьма шляхами. Вони включають, та не обмежуються такими методами: звернення про грантову допомогу, краудфандингові кампанії,  використання електронних платіжних засобів у платіжній системі –  “еквайринг” (acquire).

2.3 Усі кошти, мають бути використані на потреби, які зазначені в описі кампанії або діяльності  за статутом організації.

3  Зловживання впливом та конфлікт інтересів:

3.1 Організація не може бути залучена у зловживання впливом або які інші дії, які навіть

віддалено можуть видаватися за конфлікт інтересів.