Верховна Рада України ухвалила Закон «Про публічні консультації»

Рада ухвалила в цілому законопроект «Про публічні консультації» #4254!
Законопроект 4254 запроваджує обо’вязок органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів владних повноважень, здійснювати публічні консультації під час розробки нормативно-правових актів.
Це значний крок вперед у впровадженні культури консультацій в країні. Від реєстрації законопроекту у ВРУ до його прийняття пройшло майже 4 роки.
Діалог влади з її жителями – це фундамент прозорої та відкритої взаємодії. Саме цей Закон закріплює ці принципи синергії та демократії!
Консультації можуть бути електронні, публічне обговорення (наприклад круглий стіл), адресні консультації. Електронні консультації проводяться на офіційних сторінках органів влади і на єдиному урядовому порталі публічних консультацій. Строк проведення публічних консультацій – не менше 15 днів. Всі надіслані пропозиції аналізуються органом влади і оприлюднюється звіт про врахування(не врахування) пропозицій. Всі зацікавлені сторони можуть взяти участь в публічних консультаціях.
Народні депутати за бажанням можуть проводити консультації щодо своїх законопроектів.
До позитивних положень та нововведень законопроекту можна з упевненістю віднести:
1) запровадження культури проведення консультацій на національному та місцевому рівні
2) чітка, проста та збалансована процедура публічних консультацій
3) широке коло суб’єктів влади, на яких поширюється обов’язок проведення консультації:
4) розлогий перелік актів, які мають проходити консультації до їх прийняття:
5) широке коло заінтересованих сторін, які можуть брати участь в консультаціях:
6) електронні консультації є обов’язковою формою консультацій. Додатково консультації можуть проводитися і у форматі публічного обговорення чи адресних консультацій
7) чималий перелік питань, які мають проходити публічні обговорення додатково до електронних консультації
 створення єдиної онлайн-платформи для проведення публічних консультацій всіма суб’єктами їх проведення
9) обов’язкове оприлюднюється звіт за результатами проведення консультацій
Ці важливі положення Закону що вже зараз стають частиною українського законодавства.
В той же час, варто звернути увагу на два недоліка теперішньої редакції Закону:
1) право, а не обов’язок народних депутатів проводити консультації;
2) закон набирає чинності лише через 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, що може бути занадто тривалим періодом.
Ці недоліки потребують обов’язкового доопрацювання шляхом підготовки та реєстрації нового законопроекту у ВРУ одразу після набрання чинності Закону. Також в новому законопроекті, на думку експертів УНЦПД, необхідно передбачити:
★ обов’язок народних депутатів проводити консультації на офіційному веб-сайті ВРУ;
★ можливість брати участь молоді з 14 років в консультаціях;
★ створення інформаційної бази заінтересованих сторін на онлайн-платформі для проведення публічних консультацій.
Ухвалення цього законопроекту є реальним кроком виконання Плану співпраці ЄС і України.