Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції

Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія!”» оголошує грантову програму на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції.

Річне програмне оголошення

Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції

Назва можливості отримання

фінансування:                                                       Доброчесність у дії: навчи, уповноваж, залучи

Тип оголошення:                                                   Річне програмне оголошення

Кінцевий термін подання:                                      Необмежений

Концепції чи питання подавати:                             msi.sacci-grants@tetratech.com

Зацікавленим Заявникам

Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є запрошення до подання концепцій на отримання грантового фінансування від Програми «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія!”» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

РПО передбачає подання заявок на реалізацію проєктів, які мобілізують суспільство на запобігання корупції, розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення обізнаності та виховання цінностей, спрямованих на запобігання корупції, сприяють виникненню коаліцій, об’єднаних довкола спільних питань, які спроможні здійснювати адвокацію ефективних антикорупційних заходів на національному і субнаціональному рівнях та ефективно поширювати антикорупційні месседжі в цільових громадах. Проєкт «ВзаємоДія!» очікує інноваційні ідеї та підходи, зорієнтовані на результат.

Процес подання заявки складається з двох кроків. Перший крок передбачає подання Заявниками стислої концепції. Якщо на початковому етапі буде визначено, що концепція відповідає цілям Проєкту «ВзаємоДія!», тоді Заявники отримують запрошення подати офіційну заявку на отримання грантового фінансування.

Тривалість пропонованого проєкту не повинна перевищувати 12 (дванадцять) місяців. Проєкт «ВзаємоДія!» зберігає право фінансувати пропоновані проєкти повністю чи поступово.

Видання цього РПО не є контрактом чи зобов’язанням з боку Проєкту «ВзаємоДія!» і не зобов’язує Проєкт «ВзаємоДія!» до відшкодування витрат, яких зазнали Заявники у процесі підготовки та подання концепцій і заявок. Телефонні дзвінки щодо технічного змісту не прийматимуться.

Контекст і передумови

Це РПО видано на підтримку п’ятирічної Програми USAID «ВзаємоДія!»; воно розроблене як гнучкий інструмент для швидкого реагування на ситуацію в Україні, що змінюється, у таких сферах, як запобігання корупції, прозорість і доброчесність державних установ на центральному та субнаціональному рівнях, участь громадян у розбудові повної нетерпимості суспільства до проявів корупції.

Робота з молоддю (віком від 15 до 24 років), а також уповноваження жінок і вразливих груп протистояти корупції в Україні та діяти на захист своїх прав є першочерговими завданнями як через введення такої діяльності до пропонованих ініціатив, так і через окремі втручання.

Пріоритети РПО

Це РПО зосереджуватиметься на таких першочергових сферах (проте не обмежуватиметься ними):

 • Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання запобігання корупції, забезпечення прозорості, підзвітності, доброчесності на національному та субнаціональному рівнях, а також прийняття й реалізаціяположень.
 • Залучення громадян до здійснення нагляду за діяльністю Уряду і до поширення передового досвіду громадянської участі в діяльності щодо запобігання корупції; підвищення обізнаності щодо механізмів вирішення питань протидії корупції, забезпечення прозорості та доброчесності через наявні державні й недержавніканали.
 • Уповноваження жінок і вразливих груп протистоятикорупції.
 • Відслідковування соціальної динаміки у сфері корупції та запобігання їй, ставлення і чинників, що спонукають до дії, а також інструментів для забезпечення змін уповедінці.
 • Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим секторами щодо запобігання та подоланнякорупції.

Особливий інтерес у межах РПО становлять ініціативи, пов’язані з поточною діяльністю установ-партнерів Проєкту «ВзаємоДія!»: Секретаріату Кабінету Міністрів, Державного агентства з питань електронного урядування, Міністерства інфраструктури і Міністерства охорони здоров’я, а також Сумської обласної державної адміністрації та міської ради міста Дрогобич.

Очікувані результати РПО

Очікується, що ініціативи, які буде підтримано за цим РПО, сприятимуть досягненню таких результатів вищого рівня:

 • Розроблено та прийнято комплексну нормативно-правову базу щодо протидіїкорупції.
 • Удосконалено систему поширення інформації про антикорупційні реформи та успіхи в боротьбі зкорупцією.
 • Підвищено залучення громадян до боротьби зкорупцією.
 • Підвищено розуміння громадськістю корупції та їївартості.
 • Молодь дедалі більше заперечує корупцію як соціальнунорму.

Критерії відповідності вимогам

До подання заявок запрошуються зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства). До участі у цьому конкурсі особливо запрошуються організації, що зареєстровані в Сумській та Львівській областях.

Тривалість проєкту

Тривалість проєкту не повинна перевищувати 12 місяців.

Критерії оцінювання

Концепції будуть оцінюватися на основі таких критеріїв:

 • Відповідність вимогам.Концепція повинна відповідати всім вимогам, які встановлені РПО.
 • Актуальність.Концепція має відповідати пріоритетним сферам, які окреслені РПО.
 • Досяжні цілі.Цілі повинні бути досяжними, реалістичними та вимірюваними. Концепція має демонструвати, як діяльність сприятиме досягненню цілей проєкту і як такі цілі будуть вимірюватися.
 • Чіткий і логічний підхід до реалізації.Концепція має чітко та логічно описувати пропоновану діяльність: як і ким вона буде реалізовуватися. Концепція повинна надавати часові рамки та графік реалізації.
 • Сталість.Концепція повинна описувати, як проєкт продовжуватиметься після завершення періоду фінансування за грантом Проєкту «ВзаємоДія!».
 • Обґрунтованість витрат.Концепція повинна містити обґрунтований кошторис витрат.
 • Ключовий персонал.Пропонований ключовий персонал повинен мати відповідні та достатні досвід і кваліфікацію.
 • Кваліфікація організації Заявника.Організація Заявника повинна мати достатній досвід і кваліфікацію для реалізації пропонованого проєкту.
 • Інноваційність.Пріоритет надаватиметься проєктам, які передбачають інноваційні та творчі види діяльності.

Розмір контракту і тип грантових контрактів

Загальний розмір гранта за цим РПО для організації(-ій) (чи консорціуму організацій) становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 10 000 та 150 000 доларів США. Згідно з процедурою подання заявок за цим РПО розглядатимуться такі типи грантів: (1) кошти виділяються на основі визначених «етапів» чи результатів (FAA – контракти з фіксованою сумою); (2) гранти на основі відшкодування витрат (спрощені чи стандартні гранти); (3) прямі закупівлі і надання матеріалів/обладнання та/або послуг (грант у негрошовій формі). Може застосовуватися поєднання грантів, найпоширенішими серед яких є контракт із фіксованою сумою з частиною в негрошовій формі для закупівлі товарів та/або послуг і змішаний грант на основі гранта в негрошовій формі з відшкодуванням оплати праці. Тип гранта обиратиме команда Проєкту «ВзаємоДія!» в процесі визначення перед наданням гранта характеру діяльності за проєктом, а також фінансової та управлінської спроможності організації-грантоотримувача.

Кінцевий термін подання концепцій

Кінцевого терміну для подання концепцій не встановлено. Концепції приймаються по мірі надходження. Заявники отримають відповідь щодо своїх концепцій протягом 30 днів від дати подання. Дзвінки телефоном не приймаються.

Формат концепції

Концепції повинні бути написані українською або англійською мовою з використанням бланка, який надано в Додатку А до цього РПО. Зверніть увагу, що обсяг технічного підходу концепції не повинен перевищувати 5 сторінок. Бланк концепції також можна отримати електронною поштою, надіславши запит на адресу: msi.sacci-grants@tetratech.com .

Процедура подання концепції

Файл з концепцією не повинен перевищувати 5 Mb у цілому. Він подається у форматі Word чи архівується як *.zip або *.rar і не повинен бути захищений паролем. Заявники мають подавати свої концепції електронною поштою на адресу: msi.sacci-grants@tetratech.com  із зазначенням «РПО на тему протидії корупції» у графі «Тема листа». Заявників буде повідомлено про результати оцінювання концепцій протягом 30 днів від дати подання.

Концепції, надіслані в інший спосіб, аніж зазначено вище, розглядатися не будуть.

Додатки

Додаток Бланк концепції:  БЛАНК-КОНЦЕПЦІЇ-ГРАНТУ

Додаток A

БЛАНК КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТА

B.1. Мета

Бланк концепції гранта має на меті зібрати базову інформацію про проєктні ідеї та підхід Заявника(-ів). Заповнюючи бланк, Заявник повинен дотримуватися інструкцій, які надаються у цьому розділі. Використовуйте шрифт Calibri, розмір 11, один пробіл між словами.

B.2. Інструкції до кожного розділу

 • Розділ щодо загальної інформації

Пункти 1–2: Назва організації, дата заснування організації та поточний реєстраційний статус.

Пункт 3: Контактна інформація: ім’я, посада, адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо. Контактна особа є відповідальною за комунікацію між Проєктом «ВзаємоДія!» та організацією Заявника. Це стосується всіх аспектів грантової заявки – від подання концепції до перемовин щодо укладення контракту. Контактна особа повинна мати всі повноваження та компетенцію діяти від імені організації Заявника. Контактна особа повинна бути особою, яку буде безпосередньо залучено до діяльності за грантом чи яка має підтверджені налагоджені стосунки з організацією Заявника.

Пункт 4: Планована тривалість.

Пункт 5: Назва проєкту. Назва проєкту повинна мати стосунок до цілі діяльності.

Пункт 6: Надайте стислий опис організації та її діяльності. Цей розділ повинен представити організацію Заявника і досвід її діяльності: як її було засновано, які її місія і мета, головні досягнення у сфері цільової діяльності, поточна діяльність, досвід роботи у відповідній сфері, клієнти. Обсяг цього розділу не повинен перевищувати 1 сторінки.

Пункт 7: Рекомендації. Назвіть трьох донорів, партнерські організації чи лідерів громади, які можуть надати рекомендації щодо спроможності вашої організації успішно реалізовувати фінансові, адміністративні та технічні вимоги грантової діяльності. Стисло опишіть ваші відносини з особою для надання рекомендацій, характер і тривалість співпраці. Якщо особою для рекомендацій є попередній донор, зазначте діяльність і місце, де реалізовувалася діяльність, яку такий донор фінансував. Забезпечте надання повної інформації, включаючи ПІБ контактної особи, номер телефону й адресу електронної пошти.

 • Розділ щодо технічного підходу(обсяг не повинен перевищувати 5 сторінок)

Пункт 8: Визначення проблеми. Опишіть проблему, розв’язання якої має на меті проєкт. Обсяг цього розділу не повинен перевищувати 1 сторінки.

Пункти 9–10: Укажіть мету та ціль(-і) проєкту; опишіть, як вони пов’язані і як сприятимуть досягненню очікуваних результатів. Ціль проєкту має бути пов’язана з цілями Проєкту «ВзаємоДія!», як описано у РПО. Це повинен бути найдетальніший розділ, проте його обсяг не має перевищувати 3 сторінок.

Пункт 11: Визначте бенефіціарів, за можливості, з розподілом за гендером, приблизну кількість, місцезнаходження, вкажіть, як діяльність за проєктом залучить планованих бенефіціарів і яку користь вони отримають від проєкту.

 • Розділ щодо вартості

Пункт 12: Приблизна вартість проєкту. Заявник повинен подати приблизний розрахунок вартості пропонованого проєкту. На цьому етапі подання детального бюджету не вимагається.