КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 16 червня 2023 р. № 608 м. Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, що додаються.

2. Міністерству фінансів у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерством освіти і науки відповідно до статті 34 Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” та положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 342 “Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нові бюджетні програми” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2478) спрямувати залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 1 січня 2023 р. за рахунок надходжень від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційних проектів “Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”, “Міський громадський транспорт України II”, “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”, “Енергоефективність громадських будівель в Україні”, “Вища освіта України” і обліковуються на рахунках, відкритих в акціонерному товаристві “Державний експортно-імпортний банк України”, за Міністерством фінансів, на нову бюджетну програму “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення” — у сумі 4 477 000 тис. гривень (видатки розвитку).

3. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити погодження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2023 р. № 608

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті за новою бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення” (далі — субвенція), що спрямовуються Мінінфраструктури відповідно до абзацу третього пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 342 “Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нові бюджетні програми” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2478), для проектування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми є Мінінфраструктури.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради, відповідної військової адміністрації про такий бюджет згідно із законодавством.

3. Субвенція спрямовується розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, на реалізацію проектів і заходів з проектування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

4. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється в обсязі, що визначається за такою формулою:

ССо= С1+С2,

де ССо — сума субвенції, яку відповідний регіон повинен отримати за результатами розподілу;

С1 — сума субвенції, яку відповідний регіон повинен отримати з урахуванням коефіцієнта спроможності бюджету;

С2 — сума субвенції, яку відповідний регіон повинен отримати з урахуванням чисельності постраждалого населення.

Сума субвенції з урахуванням коефіцієнта спроможності бюджету розраховується за такою формулою:

С1 = ЗСс х 0,5 х ОБб,

де ЗСс — загальна сума субвенції на відповідний рік, що підлягає розподілу між усіма регіонами відповідно до цих Порядку та умов;

ОБб — остаточний бал окремого регіону з урахуванням коефіцієнта спроможності бюджету.

Остаточний бал регіону визначається за такою формулою:

ОБб=(Кфс : Кзаг) х 100,

де Кфс — коефіцієнт фінансової спроможності окремого регіону;

Кзаг — загальна сума коефіцієнтів фінансової спроможності всіх регіонів.

Коефіцієнт фінансової спроможності окремого регіону розраховується за такою формулою:

Кфс =(Б2021×ІСЦ/ ЗН2021 – Б2023/ ЗН2023)/Б2021×ІСЦ/ЗН2021,

де Кфс — коефіцієнт фінансової спроможності;

Б2021 — фактичні доходи місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 2021 рік;

ЗН2021 — загальна чисельність населення регіону на 1 січня 2022 р.;

ІСЦ — індекс споживчих цін за період від кінця 2021 року до початку року, в якому планується здійснення розподілу субвенції за даними Держстату;

Б2023 — планові доходи місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів відповідно до бюджету на 2023 рік;

ЗН2023 — загальна чисельність населення регіону, яка визначається шляхом корегування даних про чисельність населення, що проживало станом на 1 січня 2022 р., з урахуванням даних про чисельність облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 1 травня 2023 року.

Сума субвенції з урахуванням чисельності постраждалого населення розраховується за формулою:

С2 = ЗСс х 0,5 х ОБп,

де ЗСс — загальна сума субвенції, що підлягає розподілу відповідно до цих Порядку та умов на відповідний рік між усіма регіонами;

ОБп — остаточний бал окремого регіону з урахуванням чисельності постраждалого населення.

Остаточний бал окремого регіону з урахуванням чисельності постраждалого населення розраховується за такою формулою:

ОБп = (ПНо : ЗПНо) х 100,

де ЗПНо — загальна чисельність населення всіх областей, які найбільше постраждали від наслідків збройної агресії Російської Федерації (Донецька, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська), що проживало станом на 1 січня 2022 р., з урахуванням даних про чисельність облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 1 травня 2023 р.;

ПНо — чисельність населення області з числа областей, які найбільше постраждали від наслідків збройної агресії Російської Федерації, що проживало станом на 1 січня 2022 р., з урахуванням даних про чисельність облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 1 травня 2023 року.

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами у 2023 році здійснюється згідно з додатком 1.

5. Умовами надання субвенції є:

1) комунальна форма власності об’єкта, для фінансування якого залучається субвенція;

2) співфінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, на покриття витрат на сплату податків і зборів (у тому числі податку на додану вартість) тощо;

3) об’єкт, для фінансування якого залучається субвенція, розміщується на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

4) обґрунтування спроможності подальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об’єктів комунальної власності;

5) спрямування субвенції на створення, приріст чи оновлення основних фондів комунальної форми власності;

6) календарний план реалізації проекту на період від одного до трьох років.

6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, районні, районні в м. Києві держадміністрації чи районні, районні в м. Києві військові адміністрації (у разі їх утворення) подають переліки проектів і заходів, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов (далі — переліки проектів і заходів), на розгляд відповідним обласним, Київській міській військовим адміністраціям.

Обласні, Київська міська військові адміністрації визначають перелік матеріалів, що подаються заявниками разом з переліком проектів і заходів, та оприлюднюють їх на офіційних веб-сайтах, а також здійснюють координацію роботи заявників з підготовки відповідних пропозицій.

7. Переліки проектів і заходів формуються обласними, Київською міською військовими адміністраціями за пропозиціями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних, районних у м. Києві держадміністрацій чи районних, районних у м. Києві військових адміністрацій (у разі їх утворення) з урахуванням доцільності, ефективності, взаємоузгодженості, пріоритетності реалізації запропонованих проектів і заходів, рівня задоволення першочергових потреб населення та подаються в місячний строк з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р.
№ 608 “Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення”  на погодження Мінінфраструктури.

Переліки проектів і заходів подаються обласними, Київською міською військовими адміністраціями в електронній формі з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади в установленому законодавством порядку з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису, а також з використанням Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури з моменту офіційного початку її функціонування.

8. Для погодження переліків проектів та заходів Мінінфраструктури утворює комісію (далі — комісія), до складу якої входять представники органу, який її утворив, представники МОН, МКІП та інших заінтересованих органів.

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

Формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина її членів.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформлюється протоколом.

9. За результатами розгляду комісією переліків проектів та заходів Мінінфраструктури в межах обсягу субвенції на відповідний бюджетний період протягом п’яти робочих днів погоджує їх або подає обласним, Київській міській військовим адміністраціям зауваження для їх усунення у разі невідповідності проектів і заходів статті 34 Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, пунктам 3 та 5 цих Порядку та умов.

Переліки проектів і заходів затверджуються обласними, Київською міською військовими адміністраціями після погодження з Мінінфраструктури.

Затверджені переліки проектів і заходів надсилаються до Європейського інвестиційного банку.

У разі неможливості розподілити між проектами та заходами доведений до регіону обсяг субвенції обласні, Київська міська військові адміністрації у місячний строк з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. № 608 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення” офіційно інформують головного розпорядника субвенції щодо відсутності можливості здійснити розподіл субвенції на весь доведений обсяг.

Нерозподілений залишок субвенції розподіляється між іншими регіонами відповідно до пункту 4 цих Порядку та умов, а в разі необхідності у здійсненні наступних перерозподілів невикористаного залишку субвенції розподіл для таких регіонів не здійснюється.

10. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єкта будівництва, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Затвердження проектів будівництва, проведення їх експертизи та прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.

13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття і закриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Казначейство щомісяця до 15 числа інформує Мінінфраструктури та Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.

16. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 5 числа головному розпорядникові субвенції звіт про надходження та використання коштів субвенції за формою згідно з додатком 2.

Головний розпорядник на підставі поданих розпорядниками субвенції звітів здійснює моніторинг та контроль за цільовим та ефективним використанням субвенції.

17. За результатами моніторингу головний розпорядник субвенції може рекомендувати розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами прийняти рішення про припинення реалізації проектів і заходів, якщо їх реалізацію не розпочато протягом трьох місяців без об’єктивних причин.

18. Мінінфраструктури інформує щомісяця до 10 числа Мінфін про використання субвенції для подання відповідної інформації до Європейського інвестиційного банку.

19. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.