Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану (оновлюється)

Останні оновлення виділені кольором

В умовах воєнного стану надзвичайно важливо забезпечити оперативне, належне та безперервне виконання місцевих бюджетів. Для забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та життєвонеобхідних потреб жителів територіальних громад у період дії воєнного стану Офіс Президента України, Уряд, Верховна Рада України, РНБО та інші центральні органи виконавчої влади приймають низку швидких, ефективних, оперативних рішень.

Для інформування громад щодо останніх ключових змін у бюджетному законодавстві, створення умов для своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період воєнного стану експерт з питань фінансів Офісу підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні Ігор Онищук (Шведсько-Український Проект «Підтримка децентралізації в Україні», SKL International (SALAR)) підготував ключові зміни та моменти у галузі місцевих бюджетів із відповідними посиланнями для полегшення орієнтування в нормах бюджетного законодавства:

 1. Внесення змін до місцевого бюджету приймається виконавчими комітетами відповідних місцевих рад, місцевими державними адміністраціями, військово-цивільними адміністраціями або військовими адміністраціями за поданням місцевих фінансових органів без ухвалення відповідного рішення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою.
 2. Перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється без погодження відповідною комісією місцевої ради.
 3. Виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.
 4. Передача коштів між місцевими бюджетами можлива без укладання договору.
 5. Проекти місцевих бюджетів затверджуються рішеннями виконавчих комітетів відповідних місцевих рад чи розпорядженнями місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій або військових адміністрацій.
 6. Перевірки Державною аудиторською службою щодо виконання місцевих бюджетів не проводяться, а розпочаті перевірки зупиняються (Постанова КМУ від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»).
 7. Дозволено перевищення обсягу резервного фонду бюджету понад 1% обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету (відповідно до абзацу четвертого частини першої пункту 22 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, далі – Кодекс).
 8. У рішенні про виділення коштів з резервного фонду зазначається:
 • головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету;
 • напрям використання коштів з резервного фонду бюджету;
 • обсяг коштів, що виділяються з резервного фонду бюджету;
 • код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету та інші умови (щодо виділення, використання, ведення обліку, звітності) у разі необхідності. Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету для бюджетних програм, видатки або кредитування за якими здійснюються за рахунок резервного фонду, для яких п’ятим знаком визначається цифра “7ˮ, може не застосовуватися;
 1. Виділення коштів з резервного фонду бюджету здійснюється за рішенням місцевої державної адміністрації, військової адміністрації, виконавчого органу відповідної ради (Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 р. № 175).
 2. Скасована заборона здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.
 3. В умовах воєнного стану стаття 55 Кодексу (Захищені видатки) не застосовується (Підпункт 1 пункту 22 розділу VI «прикінцеві та перехідні положення» Кодексу).
 4. Перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких введено воєнний стан, Казначейством не здійснюється (пункт 22 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590).
 5. Фінансування добровольчих формувань тероборони: З метою чіткого розмежування видатків та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету Міністерством фінансів України наказом від 20.09.2017  № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (далі – Наказ) затверджено Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету.

Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів конкретизують напрями використання коштів відповідно до функцій, з виконанням яких пов’язані видатки бюджету.

Для відображення видатків на реалізацію програм і заходів з організації та діяльності територіальної оборони Наказом передбачено код 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

 1. Підтримка внутрішньопереміщених та/або евакуйованих осіб: з метою здійснення видатків з місцевих бюджетів для підтримки внутрішньопереміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні Типову класифікацію видатків місцевих бюджетів доповнено такими позиціями:
 • 3230 – видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні (1070);
 • 8755 – допомога внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету (1070).
 1. Платежі, які містять відомості, що становлять державну таємницю, незалежно від суми разового платежу здійснюються на підставі платіжних доручень без подання підтвердних документів.
 2. Акцизний податок з пального (Акцизний податок з пального 13,44%) у першому півріччі 2022 році буде надходити до бюджетів місцевого самоврядування відповідно до часток на основі продажів у другому півріччі 2021 року (постанова КМУ від 09 березня 2022 р. № 246).
 3. Для покриття витрат місцевих бюджетів, понесених на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної форми власності, у яких розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі з резервного фонду державного бюджету надається відповідна компенсація місцевим бюджетам.

Для отримання компенсації зазначені заклади до 20-го числа місяця, наступного за звітним, забезпечують оплату комунальних послуг, а відповідні органи місцевого самоврядування не пізніше третього робочого дня після оплати подають до відповідної обласної військової адміністрації заяву на отримання компенсації за формою згідно з додатком  до Порядку та умов, затверджених постановою КМУ від 11 березня 2022 р. № 261 та підтвердні документи щодо фактичної оплати комунальних послуг за попередній звітний місяць.

Обласні військові адміністрації протягом двох робочих днів після отримання заяв надають узагальнену інформацію Мінрегіону для опрацювання питання виділення фінансування.

Компенсація надається починаючи з 1 березня 2022 р. та виключно після оплати комунальних послуг за попередній період.

 1. Пріоритетність здійснення видатків Казначейством та органами Казначейства (постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590):

Перша черга: видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, обладнання робочих місць для виконання функціональних обов’язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача, матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України;

Друга черга:

Витрати на:

 • погашення та обслуговування державного (місцевого) боргу, виконання гарантійних зобов’язань, виплати за державними деривативами;
 • забезпечення виплати пенсій, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України;
 • видатки Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України;
 • оплата послуг із забезпечення функціонування Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст та Мінрегіон;
 • забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури – національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем.

Видатки загального фонду:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • соціальне забезпечення, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • реалізація програм державних гарантій медичного обслуговування населення;
 • придбання води питної (зокрема бутильованої);
 • забезпечення продуктами харчування;
 • надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам — позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів;
 • медичне обслуговування населення;
 • оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 • комунальні послуги та енергоносії;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • інші захищені видатки;
 • канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби (зокрема для закладів соціального захисту);
 • оплата послуг зв’язку та поштових послуг, інтернет-послуг;
 • оплата інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в ЗМІ;
 • оплата ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро судово-медичної експертизи);
 • придбання предметів ритуальної належності;
 • оплата послуг з утримання місць поховання;
 • оплата видатків із благоустрою населених пунктів;
 • оплата послуг із захоронення біологічних відходів;
 • експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття);
 • обслуговування установок з біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод;
 • усунення  аварій в житловому  фонді, бюджетних установах, закладах;
 • утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів;
 • охорона приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень;
 • компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 • оплата послуг з перевезення електротранспортом;
 • ремонт та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки;
 • адміністрування (обслуговування)  програмного забезпечення, інші послуги у сфері інформатизації;
 • придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту і оренду автомобільного транспорту;
 • придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену);
 • оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту;
 • оплата послуг з  обслуговування автомобільним транспортом;
 • оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту спеціалізованого обладнання для миття автотранспорту;
 • оплата послуг з обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру;
 • оплата послуг з очищення систем каналізації;
 • оплата послуг з проведення контролю за якістю стічних вод, відбору проб та їх хімічного аналізу;
 • оплата послуг з оренди електричного обладнання (генераторів);
 • утримання та обслуговування електромереж,
 • протипожежні заходи;
 • послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців;
 • обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників;
 • експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення);
 • утримання мереж зовнішнього освітлення;
 • утримання вулично-шляхової мережі;
 • ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо);
 • придбання  ветеринарних препаратів, кормів для тварин;
 • дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм;
 • субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
 • придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв’язку);
 • оплату послуг спеціалізованого санітарного транспорту;
 • поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;
 • придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж;
 • видатки на програми з підтримки Збройних Cил,  заходи та роботи з територіальної оборони (в тому числі матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони);
 • підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання (водовідведення);
 • придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення;
 • придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції;
 • відрядження працівників бюджетних установ; видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету;
 • забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами;
 • закупівля, реставрація предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів;
 • придбання державної та протокольної атрибутики;
 • оплата послуг з перекладу;
 • оплата готельних послуг;
 • оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій;
 • придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти;
 • закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів;
 • оплата послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплата послуг із медичного огляду водіїв;
 • оплата (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз даних, реєстрів іноземних держав;
 • оплата товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування;
 • придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання;
 • придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом;
 • оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення; виконання заходів і завдань державної та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту (організація і проведення спортивних заходів, участь у змаганнях, функціонування та фінансова підтримка закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту).

Видатки загального та спеціального фондів:

 • функціонування державних реєстрів;
 • видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету;

Видатки спеціального фонду:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • витрати на погашення та обслуговування місцевого боргу;
 • соціальне забезпечення;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • придбання води питної (зокрема бутильованої);
 • забезпечення продуктами харчування;
 • надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам — позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів;
 • підтримка внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб;
 • придбання миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту);
 • оплата послуг зв’язку та поштових послуг, інтернет-послуг;
 • придбання конвертів, марок для відправки службової кореспонденції;
 • придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп՚ютерної техніки та оргтехніки;
 • придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території; придбання господарських, будівельних товарів та інвентарю для проведення ремонтно-реставраційних робіт та ліквідації аварійного стану на пам՚ятках культурної спадщини та пам’ятках архітектури господарським способом;
 • придбання оргтехніки, комп՚ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп՚ютерної техніки) для оцифрування музейних предметів;
 • придбання засобів для реставрації та консервації робіт з музейними предметами; оплату послуг оренди приміщень; оплату за послуги із страхування орендованого приміщення; оплату послуг сторонніх фахівців;
 • оплата послуг з монтажу, установки та ремонту охоронної та пожежної сигналізації, системи відеоспостереження;
 • оплата послуг з пакування та транспортування музейних експонатів;
 • оплата послуг з доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів;
 • оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення;
 • оплата поточного ремонту об’єктів культурної спадщини та пам’яток архітектури;
 • оплата інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в ЗМІ;
 • оплата ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро судово-медичної експертизи);
 • придбання предметів ритуальної належності; оплату послуг з утримання місць поховання;
 • оплата видатків із благоустрою населених пунктів;
 • оплата послуг із захоронення біологічних відходів;
 • утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття);
 • технічне обслуговування установок з біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод;
 • утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів;
 • охорона приміщень бюджетних установ;
 • усунення аварій в житловому фонді;
 • послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки;
 • оплата послуг з адміністрування (обслуговування)  програмного забезпечення;
 • відрядження працівників бюджетних установ;
 • придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту і оренду автомобільного транспорту;
 • придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену);
 • оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту;
 • оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом;
 • утримання та обслуговування електромереж;
 • прання, придбання та виготовлення білизни (в тому числі постільної), рушників, матраців;
 • протипожежні заходи;
 • утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення);
 • утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі;
 • ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо);
 • субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
 • внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, громадський транспорт, забезпечення наземного обслуговування повітряних суден);
 • придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;
 • виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;
 • придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж;
 • експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення);
 • видатки на програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони (в тому числі матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони);
 • придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції;
 • оплата послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплата послуг із медичного огляду водіїв;
 • придбання джерел резервного живлення;
 • закупівлю та монтаж кисневого обладнання, систем медичного кисню, виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту систем (мереж) киснепостачання;
 • видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету;
 • оплата товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування; виконання заходів і завдань державної та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту (організація і проведення спортивних заходів, участь у змаганнях, функціонування та фінансова підтримка закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту);
 • за іншими коштами з небюджетних рахунків Фонду розвитку підприємництва за напрямами, визначеними підпунктами 1 та 3 пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 29 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 159); Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” за напрямками, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488;

Третя черга:

 • інші видатки.
 1.  Скорочено низку трансфертів місцевим бюджетам з метою спрямування до резервного фонду державного бюджету для забезпечення фінансування заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період воєнного стану (Постанови КМУ від 10 березня 2022 р. № 245від 04 березня 2022 р. № 199).
 2. Керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, дозволено самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу). Керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано застосовувати вищезазначену норму. (постанова КМУ від 07.03.2022 № 221).
 3. Нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на території, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, здійснюється з урахуванням, зокрема, таких особливостей (постанова КМУ від 07 березня 2022 р. № 215):
  • виплату здійснює «Ощадбанк» шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”;
  • фінансування проводиться Мінсоцполітики на підставі даних ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики»;
  • «Ощадбанк» на кожне 1 число місяця інформує Міністерство соціальної політики про здійснені виплати грошових переказів одержувачам;
  • У разі коли протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів «Ощадбанк» одержувачам грошової допомоги, пільг та житлової субсидії одержувачі не звернулися за отриманням грошових переказів, відповідні кошти повертаються до АТ «Ощадбанк» для їх повернення Міністерству соціальної політики не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу. Плата за оброблення електронних реєстрів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” банку не справляється;
  • Виплата здійснюється без дотримання вимог Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848;
 4. Реєстрація бюджетних (фінансових) зобов’язань в органах Державної казначейської служби для оплати медичних послуг за договорами здійснюється на підставі поданих НСЗУ Реєстру бюджетних (фінансових) зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів без подання підтвердних документів. У разі відсутності технічної можливості Аптечні заклади можуть не вносити інформацію до електронної системи охорони здоров’я. Звіти надавачів медичних послуг про надані медичні послуги та аптечних закладів про відпущені лікарські засоби можуть не надаватися. Виписування електронних рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, може здійснюватися в паперовій формі (постанова КМУ від 5 березня 2022 р. № 198).
 5. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території Казначейством не здійснюється.

Місцевим бюджетам, за рахунок коштів яких здійснюється фінансування установ і закладів, що розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенції в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких установ і закладів. Розподіл асигнувань (з урахуванням зменшених обсягів) за такими бюджетами подається Казначейству головним розпорядником відповідної субвенції, що надається з державного бюджету, за день до встановленого для їх перерахування строку.

Неперераховані обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території можуть перерозподілятися шляхом збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам населених пунктів, на територію яких переміщуються особи (споживачі гарантованих послуг) з населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території (постанова МУ від 9 червня 2021 р. № 590).

 1. Оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”. Замовники повинні забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів після його підписання (постанова КМУ від 28 лютого 2022 р. № 169).
 2. У разі надходження до Міністерства соціальної політики та/або Пенсійного фонду України інформації від Національного банку щодо неможливості здійснювати уповноваженими банками виплату пенсій, грошових допомог одержувачам їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України (постанова КМУ від 26 лютого 2022 р. № 162).
 3. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи затверджуються керівником або заступником керівника установи вищого рівня.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються керівниками та/або заступниками керівників місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад (постанова КМУ від 13 березня 2022 р. № 267).

Закон України від 15.03.2022 №2134-ІХ:

 1. Скасовано вимогу Кодексу щодо передачі коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету виключно в межах бюджетних призначень шляхом прийняття рішення про місцевий бюджет або про внесення змін до нього.
 2. Скасовано вимогу Кодексу щодо обов’язкової публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту місцевих бюджетів – у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
 3. Скасовано вимогу Кодексу щодо публічного представлення до 15 березня року, що настає за звітним інформації про виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період, та публікації оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації, а також оприлюднення в спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформації визначеної частиною п’ятою статті 28 Кодексу.
 4. Скасовано вимогу щодо подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, Президента України та Рахункової палати не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.
 5. Скасовано усі норми щодо складання та схвалення прогнозів місцевих бюджетів (зокрема стаття 75Кодексу).
 6. Скасовано терміни подання Казначейством звітності про виконання місцевих бюджетів.
 7. Кабінету Міністрів України надано повноваження приймати рішення щодо додаткових положень, що регламентують процес виконання державного бюджету.
 8. Дозволено спрямовувати залишки коштів за освітньою субвенцією та субвенцією особам з особливими освітніми потребами з державного бюджету місцевим бюджетам, збережені на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/ переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.
 9.  Заборонено зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань як заходи впливу за порушення бюджетного законодавства до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів сектору національної безпеки і оборони, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.
 10. Кабінету Міністрів України доручено до 15 грудня 2022 року визначити порядок реалізації механізму зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який мав діяти з 1 квітня 2022 року.
 11. Відтерміновано до 1 січня 2023 року норму щодо нарахування штрафу у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян та пені у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого (за кожний день прострочення) платежу акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування (сплачується органами Казначейства у разі несвоєчасного подання звітності про виконання бюджетів та недотримання автоматичного режиму зарахування акцизного податку).
 12. У період дії воєнного стану та протягом року після його завершення або скасування норми Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» інші норми законодавства, що випливають із цього Закону, не застосовуються. Уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважається допустимою. Надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку подання повідомлення про нову державну допомогу та подання звітності про чинну державну допомогу.

Закон України  від 15.03.2022 №2135-ІХ:

 1. Скасовано граничний розмір державних гарантій в обсязі до 3 відсотків планових доходів загального фонду державного бюджету.
 2. Кошти державного дорожнього фонду у 2022 році спрямовуються в першу чергу на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, та можуть спрямовуватись на інші цілі виключно після виконання всіх боргових зобов’язань у 2022 році, визначених пунктом 3 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України.

Закон України від 15.03.2022 №2139-ІХ:

 1. Встановлено диференційовану ставку рентної плати за видобування газу природного. Чим вище ціна реалізації газу природного, тим вище відсоткова ставка ренти. (3% ренти зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, 2% до обласних бюджетів).
 2. ПДВ на внутрішні перевезення авіатранспортом зменшено із 20% до 7% (Тимчасово, до 31 грудня 2024 року).
 3. Збільшено розмір ставки акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

До 1 січня 2023 року оподаткування роздрібним акцизним податком на тютюнові вироби буде здійснюватися за механізмом, що діяв до 1 квітня 2022 року (відповідно до раніше прийнятих змін). Тобто залишки вироблених та не реалізованих до 1 квітня 2022 року тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну також оподатковуватимуться 5% акцизом з роздрібного продажу.

Закон України від 15.03.2022 №2120-ІХ:

 

 1. Ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ встановлено на рівні 0 євро за 1000 літрів.
 2. Зупинено перебіг строків, визначених Податковим кодексом України, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи на період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 3. Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок.
 4. Платниками третьої групи єдиного податку тепер можуть бути ФОП та юридичні особи без обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах з розміром доходу до 10 мільярдів гривень (До цього 7,6 млн грн), окрім суб’єктів господарювання, що займаються азартними іграми, обміном іноземної валюти, виробництвом, експортом, імпортом, продажем підакцизних товарів, видобутком, реалізацією корисних копалин та низка фінансових установ. Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують такі особливості оподаткування, встановлюється у розмірі 2 відсотків доходу. Податковий період для таких платників – календарний місяць.
 5. Кабінету Міністрів України надано право визначати особливості нарахування та сплати єдиного податку.
 6. Тимчасово на період з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.
 7. Тимчасово за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за аналогічні земельні ділянки.
 8. Тимчасово, за 2022 податковий (звітний) рік, не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.
 9. Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні а також протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування такого воєнного стану фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткуванняособи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.
 10. ФОП другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.
 11. Тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану штрафні санкції та пеня щодо сплати ЄСВ не застосовуються.
 12. Запроваджено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану (Закон України від 15.03.2022 №2120-ІХ).
 13. Військові адміністрації під час закупівлі засобів індивідуального захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг (постанова КМУ від 16 березня 2022 р. № 290).
 14. Вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, та фінансова підтримка системи державного іномовлення України». Зокрема, досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років, незбиткова діяльність одержувача за останні два роки, тощо (постанова КМУ від 16 березня 2022 р. № 293).
 15. У разі коли конфісковане майно, майно, визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання не було передано в установленому порядку у власність держави, до сфери управління Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами, таке майно передається відповідній обласній військовій адміністрації за місцем його знаходження після погодження із відповідними державними органами (розпорядження КМУ від 26 лютого 2022 р. № 186-р).
 16. Режим надзвичайної ситуації, пов’язаної із SARS-CoV-2 продовжено до 31 травня 2022 року (постанова КМУ від 19.03.2022 № 318).
 17. Строк відрядження, пов’язаного із забезпеченням діяльності державних органів влади в особливому режимі в умовах воєнного стану, працівників державних органів, а також підприємств, установ та організацій, які здійснюють функції з обслуговування державних органів влади не може перевищувати 180 днів (постанова КМУ від 19 березня 2022 р. № 321).
 18. Дозволи на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, строк дії яких закінчився в період дії воєнного стану в Україніпродовжуються на період його дії та протягом двох календарних кварталів після його припинення або скасування. Положення Порядку № 1010 не застосовуються, крім випадків надання дозволів тим, хто раніше не звертався та яким необхідно отримати зазначені дозволи на періоди, що слідують за двома календарними кварталами після припинення або скасування воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 19 березня 2022 р. № 323).
 19. Вимоги Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій не застосовуються.
 20. Вимоги Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення щодо звітів надавачів медичних послуг про надані медичні послуги не застосовуються.
 21. Реєстрація в Казначействі бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється на підставі поданих НСЗУ Реєстрів бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, форми яких визначено у Порядку, затвердженому наказом Мінфіну від 2 березня 2012 р. № 309 без подання підтвердних документів – для оплати медичних послуг за договорами, без подання підтвердних документів за формою згідно з додатком до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 141 – для оплати за договорами про реімбурсацію.
 22. Фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу II Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1440, на місяць розраховується на рівні фактичної вартості медичних послуг, наданих за таким пакетом медичних послуг, у березні 2022 року.
 23. Для забезпечення збереження кадрового потенціалу НСЗУ укладає договори за пакетом “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомогиˮ із надавачами медичних послуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають укладені договори і в яких різниця між нарахованою заробітною платою за відповідний місяць та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку становить більше ніж 50 000 гривень. Тариф на забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги встановлюється у вигляді глобальної ставки на місяць. Вартість за таким тарифом встановлюється встановлюється як сума добутків тарифу та коригувального коефіцієнту, визначеного у Порядку (постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 325).
 24. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Визначення збитків відбувається окремо за напрямами, відповідно до методик, затверджених профільним міністерством по кожному напрямку (постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 326).
 25. Забезпечення населення територіальних громад в регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, продовольчими товарами тривалого зберігання здійснюється безоплатно. Обсяг закупівлі з розрахунку на 10 млн. осіб для безоплатної видачі населенню формує Міністерство економіки. Обласні військові адміністрації є одержувачами товарів (від постанова КМУ 20 березня 2022 р. № 328).
 26. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 331). Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу.
 27. Відшкодування фактичних витрат, що перевищують граничну суму витрат на найм житлового приміщення за добу здійснюється з дозволу керівника згідно з підтвердними документами та не може перевищувати 1800 гривень (без урахування витрат на оплату податку на додану вартість) (від 21 березня 2022 р. № 345).
 28. Уряд ухвалив Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та Порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (від 20 березня 2022 р. № 332); Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу. для осіб з інвалідністю та дітей –  3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.
 29. Продовжено звільнення від сплати ПДВ до 2027 року  операцій з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, які визначені КМУ (постанова КМУ від 21 березня 2022 р. № 337).
 30. З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій за квітень 2022 р. на території адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії фінансування та виплата пенсій здійснюється починаючи з 25 березня 2022 р. в межах фінансових можливостей Пенсійного фонду України. Невиплачені через неможливість суми пенсій, грошової допомоги включаються до виплати у наступних виплатних періодах (постанова КМУ від 21 березня 2022 р. № 343).

  Закон України прийнятий ВРУ (законопроект за №7190)

 31. На період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не поширюється дія регуляторного законодавства на встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів.
 32. Доходи, отримані від продажу платником податку на користь податкового агента власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати).
 33. Звільнено від сплати та обліку ПДВ платників єдиного податку третьої групи за таких умов: постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України та при ввезенні товарів на митну територію України, окрім операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, які мають походження з країни, визнаної державою окупантом.
 34. На територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації екологічний податок не нараховується та не сплачується.
 35. За 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації.
 36. Тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.
 37. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.
 38. Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від сплати ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%. Окрім товарів, які мають походження з країни-агресора.
 39. Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільнено від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита ввезення транспортних засобів громадянами, зокрема автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів. Окрім товарів, які мають походження з країни-агресора.
 40. Звільнено від оподаткування ввізним митом: товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами для вільного обігу, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
 41. Під час ввезення (пересилання) ФОП 1-3 групи декларування товарів для поміщення в митний режим імпорту може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації.
 42. За рішенням КМУ дозволяється пропуск через митний кордон України та/або випуск відповідно до заявленої мети окремих товарівщодо яких відповідними законами встановлені обмеження за певною процедурою.
 43. На період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України документальні перевірки дотримання вимог митної справи не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.
 44. Кабінет Міністрів України може встановлювати категорії товарів, щодо яких митними органами не здійснюються заходи зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені розділом XIV Податкового кодексу.
 45. На період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків мають право подавати податкову декларацію та інші документи контролюючому органу в паперовій формі.

  Закон України прийняти Верховною Радою України (законопроект 7153):

 46. У період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення, з обов’язковим інформуванням начальника відповідної обласної військової адміністрації протягом 24 годин, щодо внесення до місцевого бюджету змін, необхідних для здійснення заходів правового режиму воєнного стану військовим командуванням або відповідною військовою адміністрацією, а також для реалізації рішень, прийнятих сільським, селищним, міським головою згідно з пунктами 1-3 частини 3 статті 9 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану».
 47. У період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо:
  – передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;
  – створення за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення на посади і звільнення з посад керівників таких установ, залучення у встановленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
  – внесення змін до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.
 48. Договори, укладені у період дії воєнного стану сільським, селищним, міським головою з питань, визначених частинами третьою і четвертою статті 9 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», не потребують затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою.
 49. У період дії воєнного стану ліквідація суб’єкта господарювання державного сектору економіки здійснюється виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а в разі здійснення Кабінетом Міністрів України функцій з управління таким суб’єктом – за рішенням Кабінету Міністрів України.
 50. Комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад району або області (у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області), підпорядковуються відповідній військовій адміністрації;
 51. Відшкодування фактичних витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, які перевищують граничну суму витрат на найм житлового приміщення за добу, визначену для України, здійснюється з дозволу керівника згідно з підтвердними документами та не може перевищувати 1800 гривень (без урахування витрат на оплату податку на додану вартість) (постанова КМУ від 21 березня 2022 р. № 345).
 52. Змінами до Порядків та умов надання освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами дозволено спрямовувати залишки таких субвенцій на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану (постанова від 26 березня 2022 р. № 365).
 53. Установлено, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” є 31 березня 2022 року (постанова КМУ від 26 березня 2022 р. № 367)/
 54. Прийнято Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції (постанова КМУ від 26 березня 2022 р. № 375).
 55. Після набрання чинності Законом України про врегулювання відносин щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, інформаційне повідомлення, подане відповідно до постанови КМУ від 26 березня 2022 р. № 380прирівнюється до заяви про надання компенсації за пошкоджені та знищені обʼєкти нерухомого майна.
 56. Внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкриття рахунків, облік планових показників, реєстрація бюджетних зобов’язань клієнтівякі у зв’язку із введенням воєнного стану переміщені в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 57. Особливості розрахунково-касового обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів визначені пунктом 20 постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 здійснюється застосовуються до всіх розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, а не тільки залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.
 58. Внесення інформації до Єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі поданої реєстраційної картки (змін до реєстраційної картки), до якої додається копія установчого документа (для новостворених установ), засвідчена його керівником. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, розпорядчих актів Президента України, установчих документів не подають.
 59. Надано можливість подання до Казначейства документів для відкриття рахунків у вигляді сканованої копії паперового документа за умови її підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (постанова КМУ від 29 березня 2022 р. № 381).
 60. Удосконалено Порядок та умови надання компенсації комунальних послуг під час розміщення тимчасово переміщених осіб:
  • компенсацію зможуть отримувати і центральні органи виконавчої влади;
  • компенсація надаватиметься також і закладам освіти приватної форми власності;
  • компенсація надаватиметься також і особам які залишили постійне місце навчання;
  • компенсація не поширюватиметься на осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання;
  • компенсуватимуться також послуги з постачання гарячої води та інші види енергоносіїв (дрова, пелети, вугілля тощо).
  • для отримання компенсації заклади повинні будуть подати додатково таку інформацію: повне найменування закладу, код  ЄДРПОУ, а також відповідні підтвердні документи щодо фактичної оплати комунальних послуг за звітний місяць;
  • уточнено термін подання заяви до ОВА (замість третього робочого дня після оплати змінено на 25 числа місяця, наступного за звітним);
  • МОН отримуватиме заявки від приватних шкіл;
  • уточнено термін подання узагальнено ї інформаціх від ЦОВВ та ОВА до Мінрегіону (замість «протягом двох робочих днів, після отримання заяв» замінено на «до 28-го числа місяця, наступного за звітним»);
  • компенсація закладам ОМС надаватиметься у вигляді додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам через гол. розпорядника Мінрегіон за рахунок коштів резервного фонду;
  • компенсація закладам освіти приватної форми власності надаватиметься через МОН за рахунок коштів резервного фонду;
  • казначейство перераховуватиме місцевим бюджетам кошти не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому прийнято відповідне рішення;
  • обласні військові адміністрації перераховуватимуть кошти до бюджетів ОМС та обласного бюджету протягом п’яти робочих днів з дня зарахування коштів від органу Казначейства (постанова КМУ від 29 березня 2022 р. № 388)
 61. Кабінетом Міністрів України схвалено проект Угоди про фінансування заходу «Контракт з розбудови держави та посилення стійкості» (розпорядження КМУ від 30 березня 2022 р. № 256-р).
 62. Скасовано норму щодо незастосування протягом року після завершення або скасування воєнного стану норм Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та інших норм законодавства, що випливають із зазначеного Закону. Крім цього, відновлено дію окремих статей зазначеного Закону з метою дотримання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (прийнятий ВРУ законопроект 7221).
 63. На період дії воєнного стану Кабінет Міністрів України надано право визначати особливості оренди державного та комунального майна із відповідним переліком таких повноважень (прийнятий ВРУ законопроект 7192)./

  Закон України прийнятий Верховною Радою України (законопроект 7234):

 64. Скасовано обмеження щодо обсягу доходу протягом календарного року для ФОП 3 групи (до цього 15 березня ВРУ встановила граничний поріг в 10 мільярдів гривень протягом календарного року, знизила ставку податку із 5% до 2% та скасувала обмеження щодо кількості найманих осіб). Відтак тепер ФОП 3 групи можуть бути майже всі суб’єкти господарювання із необмеженим обсягом доходу та кількістю найманих працівників (окрім, виключень, передбачених Под.  кодексом: азартні ігри, лотереї, обмін іноз. валюти, виробництво підакцизних товарів, видобуток корисних копалин).
 65. Надміру сплачений податок на прибуток у підприємств, які перейшли на 3 групу ФОП може бути зарахований для погашення зобов’язань по податку на прибуток в майбутньому, після відновлення його сплати.
 66. Надано дозвіл податковим органам на період воєнного стану здійснювати контроль у сфері ціноутворення. Крім цього, уповноважені органи мають право приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.
 67. У пунктах пропуску через державний кордон України та в мультимодальних терміналах митними органами не здійснюватиметься документальний контроль у сфері міжнародних автомобільних перевезень згідно із Законом України “Про автомобільний транспорт”.
 68. При здійсненні митного контролю дозволяється застосовувати електронний підпис або систему електронної ідентифікації, яка забезпечує надійну ідентифікацію осіб.
 69. Кабінетові Міністрів України на період дії воєнного стану надано повноваження:
  • встановлювати особливості здійснення ветеринарно-санітарного контролю вантажів з товарами, що ввозяться на територію України;
  • встановлювати особливості здійснення фітосанітарного контролю вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України (крім транзиту), встановлювати особливості здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції;
  • встановлювати особливості здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції;
  • встановлювати особливості здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин до вантажів із продуктами, живими тваринами, вантажами з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
 70. Скасовано вимогу для платника єдиного внеску надавати у звітності інформацію про членство у профспілковій організації.
 71. Фінансування діяльності військових адміністрацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету територіальної громади, де утворено військову адміністрацію.Фінансування обласних та районних військових адміністрацій — за рахунок коштів державного бюджету та відповідних обласних та районних бюджетів.

  Фінансування виконання військовими адміністраціями повноважень обласних і районних рад здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів шляхом надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету за окремим кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування.

  Військовослужбовці отримуватимуть заробітну плату за рахунок бюджетних асигнувань установ і організацій, з яких такі категорії осіб відрядженні до військових адміністрацій.

  Структура і штатний розпис військової адміністрації населеного пункту та районної військової адміністрації затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил за поданням начальника відповідної військової адміністрації, погодженим із начальником обласної військової адміністрації.

  Структура і штатний розпис обласної військової адміністрації затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил за поданням начальника обласної військової адміністрації.

  Кошториси, плани асигнувань військових адміністрацій населених пунктів затверджуються начальником обласної військової адміністрації за погодженням з її фінансовим структурним підрозділом.

  Кошториси, плани асигнувань обласних та районних військових адміністрацій затверджуються:

  – апарату обласної військової адміністрації, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, апарату районної військової адміністрації — начальником відповідної обласної військової адміністрації;

  – структурних підрозділів районної військової адміністрації — начальником відповідної районної військової адміністрації.

  Видатки на забезпечення діяльності військових адміністрацій населених пунктів здійснюються за кодом 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (постанова КМУ від 01 квітня 2022 р. № 397).

 72. Скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік та одночасно збільшено обсяг видатків за програмою 3511030 “Резервний фонд” на суму 73 324 506,8 тис. гривень (постанова КМУ від 01 квітня 2022 р. № 401).
 73. Обмеження щодо надання державної підтримки для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, та/або населення, постраждалого внаслідок проведення бойових дій не застосовуються до суб’єктів великого підприємництва, які здійснюють торгівлю товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами. Максимальний строк кредитування для таких цілей не повинен перевищувати 1 рік (постанова КМУ від 5 квітня 2022 р. № 410).
 74. Дозволено виплачувати надбавку за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу для посадових осіб визначених в абзаці восьмому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304, але не раніше 1 січня 2024 р. за окремим рішенням Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 6 квітня 2022 р. № 406).
 75. Декларація щодо гуманітарної допомоги може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковуватися разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі (від 6 квітня 2022 р. № 409).
 76. Компенсація за працевлаштування ВПО поширюватиметься на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану в Україні, зокрема за тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштуванняКомпенсація не надаватиметься роботодавцям, які є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування (від 06 квітня 2022 р. № 415).
 77. Кошти, що надійшли на рахунок Мінсоцполітики для надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану дозволено спрямовувати на надання грошової допомоги населенню.
 78. Термін подання звернення щодо допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з метою її отримання починаючи з березня 2022 року продовжено до 30 квітня 2022 року (постанова від 9 квітня 2022 р. № 418).
 79. Спрощено Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (постанова КМУ від 09 квітня 2022 р. № 419).
 80. На погашення позик, наданих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів (за наявності заборгованості за такими позиками) та обслуговування місцевого боргу спрямовуватимуться не всі доходи загального фонду місцевих бюджетів населених пунктів, що перебувають на територіях, на яких введено воєнний стан, а лише 80 відсотків (постанова КМУ від  9 квітня 2022 р. № 420).
 81. Виділено перший мільярд гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській. Напрями спрямування коштів визначено постановою КМУ від 10 квітня 2022 р. № 280-р.
 82. Міністерству економіки передбачено нову бюджетну програму для надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб та виділено 200 млн гривень з резервного фонду на зазначену програму (розпорядження КМУ від 12 квітня 2022 р. № 282-р).
 83. Міністерству у справах ветеранів виділено 30,9 млн гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок травм, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах (КМУ від 12 квітня 2022 р. № 283-р).
 84. Внесено зміни до Порядку публічних закупівель в умовах воєнного стану. Так, дозволено здійснювати публічні закупівлі до 50 тис. гривень із дотриманням відповідних особливостей (постанова КМУ від 12 квітня 2022 р. № 437).
 85. З 25 квітня 2022 року встановлено деякі особливості організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану. Так, у разі наявності організаційних і технічних можливостей може запроваджуватися дистанційна робота. Робота за кордоном допускається лише у разі службового відрядження, у іншому випадку може бути застосоване дисциплінарне стягнення (постанова КМУ від 12 квітня 2022 р. № 440).
 86. Виплата грошового забезпечення відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2022 р. № 168 військовослужбовцям відряджених до військових адміністрацій здійснюватиметься за рахунок коштів:
  – установ і організацій, з яких такі категорії осіб відряджено до військових адміністрацій;
  – обласних та районних військових адміністрацій, бюджетів територіальних громад для категорії осіб, відряджених до військово-цивільних адміністрацій та призначених (перепризначених) до військових адміністрацій.
  Уточнено порядок виплати премії та встановлення розміру додаткової винагороди, а також питання структури, планів асигнувань та штатних розписів військових адміністрацій (постанова КМУ від 15 квітня 2022 р. №449).
 87. Затверджено Порядок подання заяви в електронній формі щодо отримання допомоги від міжнародних організацій для громадян України, яким виповнилось 14 років  (постанова КМУ від 16 квітня 2022 р. № 455).
 88.  Розмежовано види допомоги населенню, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначено особливості надання тієї чи іншої допомоги (постанова КМУ від 16 квітня 2022 р. № 457).
 89. На період дії воєнного стану та протягом року з дня припинення або скасування його дії витрати на надання військовослужбовцям медичної допомоги військово-медичними закладами, здійснюються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних закладів (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 458).
 90. Скасовано на 2022 рік внесок, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 464).
 91. Внесено зміни в черговість відкриття асигнувань Казначейством в особливому режимі. Так, зокрема, за видатками загального фонду державного бюджету виключено забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами; придбання предметів, призначених для відзначення та нагородження; закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів; оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; При цьому, за видатками спеціального фонду державного бюджету в першу чергу визначено – капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла. (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 469).
 92. Обласним державним адміністраціям виділено 2,7 млн грн. для покриття витрат за березень 2022 р. власників жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували ВПО (розпорядження КМУ від 19 квітня 2022 р. № 298-р).
 93. Визначено формулу розрахунку виплат за квітень житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування.
  Розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період з травня 2022 року домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2021-2022 років проводиться населення без звернень громадян (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 462).
 94. Затверджено Порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків російського вторгнення. Організація та координація виконання невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності –  військовими адміністраціями. Визначено основні складові Програми робіт з відновлення (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 473).
 95. На період воєнного стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків. Визначено особливості (постанова КМУ від 26 квітня 2022 р. № 481).
 96. Виділено 150 млн грн з резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства “Чернігівводоканал” (розпорядження КМУ від 26 квітня 2022 р. № 305-р).
 97. Внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати: з розрахункового періоду, під час якого обчислюється середня зарплата, виключається час, в який були відсутні дані про нараховану заробітну плату працівникові внаслідок бойових дій, а також якщо працівник частково відпрацював період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником, то при обчисленні середньої заробітної плати враховується фактично нарахована сума такої премії (постанова КМУ від 26 квітня 2022 р. № 486).
 98. З 1 травня 2022 року змінено механізм зарахування Акцизного податку з тютюну.
 99. Резервний фонд держбюджету збільшено на 200 млрд грн. за рахунок здійснення додаткових зовнішніх та внутрішніх запозичень (Закон України 2218-IX від 21.04.2022).
 100. На час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування:
  – допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного,
  – для ВПО без документів статус безробітного надається без вимог, що застосовуються за звичайної процедури,
  – максимальний розмір допомоги по безробіттю встановлено в розмірі не більше 1,5 мінімальної заробітної плати,
  – надано можливість виплачувати допомогу по безробіттю без особистого відвідування безробітними центрів зайнятості,
  – упорядковано механізм видачі та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в умовах воєнного часу,
  – розширено можливості програми надання центрами зайнятості застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (робіт, послуг),
  – дозволено Уряду запроваджувати додаткові види державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, безробітних та роботодавців, зокрема:
  – надавати роботодавцю, який працевлаштовує безробітних внутрішньо
  – переміщених осіб, компенсацію витрат на оплату праці таким працівникам;
  – надавати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності безробітним особам, які виявили таке бажання.
  (Закон України прийнятий Верховною Радою України, законопроект № 7275 від 11.04.2022).
 101. Затверджено Порядок використання коштів з рахунку МОЗ, відкритому у Національному банку для задоволення потреб охорони здоров’я (постанова КМУ від 26 квітня 2022 р. № 491):
  – Кошти спрямовуються на закупівлю лікарських засобів, медичних меблів, спеціалізованих транспортних засобів, мобільних госпіталів, відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, оплату банківських послуг, закупівлю послуг, пов’язаних з постачанням медичного забезпечення.
  – Першочергово кошти спрямовуються на медичне забезпечення для регіонів, де ведуться бойові дії, та закладів охорони здоров’я, що залучені до надання медичної допомоги постраждалим та пораненим внаслідок бойових дій, відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали внаслідок бойових дій.
  – Одержувачами коштів, зокрема, є військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні та комунальні заклади охорони здоров’я.
  – Розподіл коштів здійснюється комісією утвореною МОЗ.
  – Пропозиції одержувачів коштів подаються в електронній формі на адресу електронної пошти: united24@moz.gov.ua.
 102. Виплата пенсій, грошових допомог здійснюється за бажанням осіб  Укрпоштою у виплатному об’єкті чи з доставкою додому за місцем їх перебування або шляхом переказу коштів одержувачам без відкриття рахунка в банку. Виплата пенсії, грошових допомог у разі неможливості пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, може здійснюватися за умови пред’явлення єДокумента в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (постанова КМУ від 26 квітня 2022 р. № 492).
 103. Харківській облдержадміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) виділено 250 млн гривень з резервного фонду державного бюджету з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів (від 26 квітня 2022 р. № 340-р).
 104. Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану викладено в новій редакції. Зокрема уточнено наступні моменти: дозволено надання компенсації за розміщення членів своєї сім’ї (до цього за розміщення членів сім’ї компенсація не надавалась), зобов’язано до заяви надавати копії документів, що посвідчують особу розміщених осіб, уточнено додатки до постанови, підставами для відмови у виплаті є встановлення невідповідності кількості осіб (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 490).
 105. Затверджено Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання, Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Головним розпорядником вищезазначеної субвенції є Мінрегіон. Субвенція спрямовується на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Умовами щодо прийняття рішення про фактичне виділення коштів субвенції місцевим бюджетам на будівництво житла є наявність пропозицій по земельним ділянкам з підведеними необхідними мережами, на яких планується будівництво. Визначено черговість надання житла (від 29 квітня 2022 р. № 495).
 106. З резервного фонду державного бюджету виділено 1,9 млрд грн Міністерству економіки для надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (розпорядження КМУ від 29 квітня 2022 р. № 336-р).
 107. З 1 червня 2022 року протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду органам, уповноваженим встановлювати тарифи, рекомендовано не підвищувати тарифи на теплову енергію. Призупинено, відтерміновано розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 502).
 108. Внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам: Починаючи з травня 2022 р. допомога надається, зокрема, внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, визначено перелік осіб, які можуть подати заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника (від 29 квітня 2022 р. № 507).
 109. Подання за встановленою формою із із зазначенням необхідної суми коштів та кількості осіб надається виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями – протягом десяти календарних днів після відновлення діяльності внаслідок здійснення заходів з деокупації територіальної громади (було 3 робочі дні). Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад/військові адміністрації та АТ “Укрпошта” протягом п’яти робочих днів після завершення виплат подають Мінсоцполітики інформацію про виплату у паперовій формі та в електронній формі у форматі Excel на електронних носіях. На «Укрпошту» покладено завдання із здійснення разових виплат готівкових коштів особам, які евакуюються у безпечні райони, а також здійснення виплат авіаперевізникам за перевезення вантажів гуманітарної допомоги, інших вантажів повітряними суднами (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 506).
 110. Міністерству інфраструктури доручено протягом двох місяців забезпечити створення та впровадження Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Уточнено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації та Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 505).
 111. Дозволено надавати фінансову підтримку суб’єктам підприємництва для переміщення підприємств з територій, що наближені до зони бойових дій або розташовані в ній, у безпечні регіони України. Уточнено порядок надання фінансової підтримки (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 521)
 112. Схвалено надання та визначено процедуру виплати одноразової грошової допомоги особам, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (постанова КМУ від 29 квітня 2022 р. № 524).
 113. Затверджено Порядок зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 515).
 114. Розширено перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, медицину, підтримку бізнесу, шляхом внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590 (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 520).
 115. З 1 травня до 31 грудня 2022 р. НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг “Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів” із надавачами медичних послуг комунальної форми власності, яких включено до переліку баз стажування лікарів-інтернів та які уклали договори про медичне обслуговування населення. Уточнено вартість послуг по вакцинації від COVID-19 (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 529).
 116. Збільшено розміри тимчасової державної допомоги для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання не відоме (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 531).
 117. З резервного фонду державного бюджету виділено 56 млн грн на відновлення водопостачання у місті Миколаїв (розпорядження КМУ від 03 травня 2022 р. № 349-р).
 118. Місцевим бюджетам виділено субвенцію на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану в розмірі 7,5 млрд грн. Розподілено 4,9 млрд грн між областями. Не розподілений залишок 2,6 млрд грн (постанова КМУ від 03 травня 2022 р. № 528).
 119. Перелік типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №433 приведені у відповідність до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09 серпня 2018 року № 686.
 120. Суб’єктам господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) дозволено без урахування обмежень, встановлених Податковим кодексом переходити особливий режим оподаткування на період воєнного стану (3 група Єдиного податку – 2% від обороту) (ЗУ від 14 квітня 2022 року № 2192-IX).
 121. Кабінету Міністрів України дозволено  спрямувати у 2022 році залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які утворені станом на 1 січня 2022 року та не використані до 1 квітня 2022 року, на здійснення заходів у сфері оборони (ЗУ від 14 квітня 2022 року № 2192-IX).
 122. Виплата щорічної разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, здійснюється у 2022 році у розмірах не менше, ніж у 2021 році, затверджено відповідний Порядок використання коштів (постанова КМУ від 07 травня 2022 р. № 540).
 123. Затверджено Порядок стягнення штрафу за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт (постанова КМУ від 07 травня 2022 р. № 559).
 124. Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), формуватиметься в електронній формі, а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі – затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій. Затверджено відповідне Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) (постанова КМУ від 07 травня 2022 р. № 562).
 125. Діяльність Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів відновлено з урахуванням особливостей воєнного стану. Передбачено надання документів під час заходів державного фінансового контролю, зустрічних звірок, збору інформації та документування процесу державного фінансового контролю, реалізацію матеріалів за його результатами здійснюються в паперовій та/або електронній формі (постанова КМУ від 07 травня 2022 р. № 561).
 126. Заборонено ввіз палива походження якого з Російської Федерації та Республіки Білорусь та/або палива, власниками якого є юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь (постанова КМУ від 10 травня 2022 р. № 555).
 127. Посадові оклади керівних працівників, наукових співробітників і професіоналів установ, що призначені експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установокпідвищуються на 100 відсотків, а інших категорій працівників таких установ, безпосередньо зайнятих на роботах, пов’язаних з експлуатацією ядерних установок, — на 50 відсотків (постанова КМУ від 10 травня 2022 р. № 568).
 128. Затверджено Порядок надання органами місцевого самоврядування контролюючим органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (постанова КМУ від 10 травня 2022 р. № 567).
 129. Чисельність правління акціонерного товариства “Українська залізниця” збільшено до 8 осіб (постанова КМУ від 13 травня 2022 р. № 571).
 130. Відкрито благодійний рахунок для надходження коштів для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги, грантів та дарунків для задоволення потреб освіти і науки (постанова КМУ від 13 травня 2022 р. № 586).
 131. Зупинено на період дії воєнного стану дію постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 та установлено, що перелік банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, сформований станом на 24 лютого 2022 р., є актуальним та до нього не вносяться зміни протягом періоду дії воєнного стану (постанова КМУ від 13 травня 2022 р. № 588).
 132. На період дії воєнного стану зупинено акредитацію закладів охорони здоров’я. Акредитаційні сертифікати, строк дії яких закінчується в період дії воєнного стану або закінчився за три місяці до дня введення воєнного стану, продовжують діяти протягом 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану (постанова КМУ від 13 травня 2022 р. № 592).
 133. Призупинено фіксовані граничні надбавки та середню ціну на бензин та дизпаливо. Ціни визначатимуться постачальниками без обмежень на рівень торгівельної надбавки (постанова КМУ від 17 травня 2022 р. № 594).
 134. До послуг ЦПАП включено реєстрацію, перереєстрацію колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок (розпорядження КМУ від 17 травня 2022 р. N 391-р).
 135. Начальником військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) може бути призначений відповідний сільський, селищний, міський голова.
  Військові адміністрації населених пунктів, районні, обласні військові адміністрації здійснюють свої повноваження протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування.
  Сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.
  На акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання“.
  Начальник військової адміністрації крім повноважень, віднесених до його компетенції  Законом України «Про правовий режим воєнного стану», здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови (Закон України 12 травня 2022 року № 2259-IX).
 136. Затверджено Порядок використання благодійних коштів для потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки ЗМІ. Одержувачами коштів, зокрема, є обласні та Київська міська військові адміністрації або обласні та Київська міська держадміністрації, районні військові адміністрації або районні держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Кошти спрямовуються. Зокрема, на охорону і збереження об’єктів культурної спадщини, відновлення інформаційно-комунікаційних систем закладів культури, закупівлю та ремонт обладнання, інструментів та іншого майна для закладів культури (постанова КМУ від 17 травня 2022 р. № 616).
 137. Затверджено форму акта для проведення посадовою особою виконавчого органу обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї та місця проживання особи (постанова КМУ від 20 травня 2022 р. № 607).
 138. Затверджено розміри плати за видачу та продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації (постанова КМУ від 20 травня 2022 р. № 608).
 139. Звільнено від сплати орендної плати комунального та державного майна підприємців, які були призвані на військову службу. Договори оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану. Визначено особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану (постанова КМУ від 27 травня 2022 р. № 634).
 140. Укрзалізницю уповноважено закуповувати нафтопродукти та супутні послуги, пов’язаних із закупівлею нафтопродуктів за зовнішньоекономічними та іншими договорами (контрактами), зокрема довгостроковими, з подальшою реалізацією на внутрішньому ринку (постанова КМУ від 27 травня 2022 р. № 638).
 141. Київській міській державній адміністрації виділено 200 млн гривень для ліквідації наслідків бойових дій в м. Києві (розпорядження КМУ від 31 травня 2022 р. № 433-р).
 142. Звільнено від сплати ПДВ постачання, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування тощо), виготовлення, розповсюдження аудіокниг, озвучених українською мовою (Закон України прийнятий ВРУ, законопроект 5876).
 143. У 2022 році до доходів загального фонду Державного бюджету України включено надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках грантів на бюджетну підтримку. Починаючи з другого кварталу припинено видатки державного бюджету за бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій», на 5,8 млрд грн збільшено бюджетні призначення по програмі «єПідтримка», на 1,5 млрд грн збільшено резервний фонд державного бюджету, здійснено зовнішні запозичення на суму 287,1 млрд грн (Закон України прийнятий ВРУ, законопроект 7413).
 144. До надходжень бюджетів місцевого самоврядування віднесено 70 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності (Закон України прийняти ВРУ, законопроект 5656).
 145. Відновлено обов’язок платників податків (у яких є можливість виконувати свої податкові обов’язки) дотримувати терміни реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, подавати податкову звітність та сплачувати податки. Відновлено камеральні та документальні перевірки податкової звітності. Відновлено відшкодування ПДВ (Закон України 2260-IX від 12.05.2022).
 146. Затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Зокрема, запропоновано, що з 1 червня 2022 р. по 31 липня 2022 р. (включно) «Нафтогаз» реалізує природний газ виробникам теплової енергії за ціною 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу (постанова від 31 травня 2022 р. № 637).
 147. На період дії воєнного стану не проводиться конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки, окрім окремо визначених підприємств (постанова КМУ від 31 травня 2022 р. № 643).
 148. Обласним державним адміністраціям для відповідних обласних військових адміністрацій виділено 50,6 млн гривень з метою покриття витрат за квітень поточного року на компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану (розпорядження КМУ від 03 червня 2022 р. № 446-р).
 149. Затверджено Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб фізичної культури і спорту. Кошти використовуються Мінмолодьспорт на відновлення спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, розвиток державних і комунальних закладів фізичної культури (постанова КМУ від 07 червня 2022 р. № 655).
 150. Мінагрополітики розробило Методику визначення збитків, завданих земельному фонду внаслідок воєнних дій. При їх розрахунку враховуються витрати на рекультивацію земель, збитки власникам (землекористувачам) земельних ділянок, сільськогосподарського призначення, витрати на відновлення меліоративних площ. Відповідальні за визначення шкоди та збитків обласні, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військові адміністрації) (Наказ Мінагрополітики від 18.05.2022 № 295).
 151. Уряд створив Штаб із підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану. Затверджено відповідне Положення. Одними із основних завдань Штабу є підготовка об’єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року, а також фінансово-економічна стабілізація підприємств теплопостачання (від 07 червня 2022 р. № 658).
 152. Відсоткова ставка по Військовим облігаціям змінена з 11 відсотків річних на плаваючу ставку, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період. Тобто ставку прив’язали до облікової ставки Національного банку України і становить наразі 25% (постанова КМУ від 07 червня 2022 р. № 659).
 153. Підписано Закон № 2254-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності». Закон значно прискорить та спростить відбудову громад, а також створить можливості для забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили домівки внаслідок військових дій. Закон, зокрема визначає шляхи відбудови зруйнованих населених пунктів, визначає процедури розміщення тимчасових споруд, призначених для тимчасового проживання та обслуговування громадян, які втратили житло, спрощує процедури та механізми капітального будівництва об’єктів для тимчасового проживання осіб, які втратили житло (зокрема, процедури виділення земельних ділянок), врегульовує процедури, пов’язані з розміщенням виробничих потужностей переміщених (евакуйованих) підприємств.
 154. Мінцифри з партнерами улітку запустять програму підтримки для українських підприємців в межах програми Start Path. На сьогодні в межах Start Path підтримку отримали понад 300 стартапів по всьому світу.
 155. До державного бюджету надійшла друга частина траншу в межах проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів». Від Світового банку надійшло 100 млн доларів США. Ці кошти будуть використані для соціальних виплат – зарплат, пенсій, стипендій тощо.
 156. Уточнено Порядок подання фінансової звітності: підприємства, які не подали у період дії воєнного стану або стану війни проміжну, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність у визначені строки, подають таку звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання (постанова КМУ від 10 червня 2022 р. № 667).
 157. Платники ПДВ зобов’язані до 15 липня 2022 року зареєструвати в ЄРПН  ПН/РК, складені за операціями з постачання товарів/послуг здійсненими протягом лютого-травня 2022 року. Фінансова відповідальність  буде застосовуватись до платників податків, які мали можливість, але не виконали у строки встановлені Законом № 2260 свої податкові обов’язки (роз’яснення Мінфіну).
 158. Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів збільшено із 90 до 120 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року (постанова Правління НБУ від 7 червня 2022 року №113).
 159. Втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (постанова КМУ від 10 червня 2022 р. № 677).
 160. Унормовано виплату пенсій та інших соцвиплат на ТОТ і територіях, де тривають бойові дії. Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ «Укрпошта». Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів (постанова КМУ від 10 червня 2022 р. № 665).
 161. Уточнено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану (постанова КМУ від 10 червня 2022 р. № 670).
 162. Відновлено окремі норми ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», зокрема подання АМКУ повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги не менше ніж за 105 календарних днів до запланованої дати (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2022 р. № 476-р).
 163. На період дії воєнного стану скасовано оподаткування військовим збором доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, працівників правоохоронних органів, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій Російської Федерації (Закон прийнятий ВРУ, законопроект 7432).
 164. Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету майже 243,5 млн грн на компенсацію комунальних витрат тим громадам, які прихистили переселенців у будівлях комунальної та державної форми власності.
 165. Уточнено особливості виконання місцевих бюджетів в умовах воєнного стану, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 (зокрема, приведено у відповідність до прийнятих Законів):
  – керівник місцевого фінансового органу може затверджувати розпорядження про виділення кошів загального фонду;
  – сільський, селищний, міський голова може прийняти рішення про передачу коштів з місцевого бюджету на потреби ЗСУ;
  – 
  виконкоми, місцеві державні (військові) адміністрації здійснюють управління коштами місцевих бюджетів без оприлюднення відповідних нормативно-правових документів (постанова КМУ від 17 червня 2022 р. № 693).
 166. Суб’єктам господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють імпорт автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів дозволено переходити на пільговий режим оподаткування на період воєнного стану (3 група Єдиного податку – 2% від обороту).
 167. Відновлено оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового Кодексу.

  Відновлено оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком операції з ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту.

  Відновлено стягнення ввізного мита з:
  – товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами для вільного обігу;
  – автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу.
  Скасовано сплату збір на обов’язкове державне пенсійне страхування для підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб, які набувають право власності на автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) (Закон України прийнятий ВРУ, законопроект № 7418 від 30.05.2022).

 168. Індустріальним паркам надано низку податкових пільг. Зокрема, зі сплати податку на прибуток (не сплачуватиметься протягом 10 років), ПДВ, ввізного мита тощо. Але сума вивільнених від оподаткування коштів повинна спрямовуватися на розвиток індустріального парку.
  При цьому, сільським, селищним, міським радам надано право встановлювати пільги зі сплати місцевих податків та зборів без дотримання окремих вимог податкового Кодекс та регуляторного законодавства. Так, не поширюється на рішення ОМС вимоги щодо надання не пізніше 25 липня року до контролюючого органу інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів. Такі рішення можуть прийматися та набирати чинності не лише з початку бюджетного періоду. ОМС також можуть встановлювати ставки земельного податку та орендну плату в розмірі, меншому ніж розмір земельного податку, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території або повністю звільняти від сплати земельного податку (Закон України прийнятий ВРУ, законопроект №5688).
 169. Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 243,5 млн грн для покриття видатків закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи (розпорядження КМУ від 17 червня 2022 р. № 491-р).
 170. Дозволено здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері (постанова КМУ від 17 червня 2022 р. № 697).
 171. Затверджено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю (постанова КМУ від 21 червня 2022 р. № 702).
 172. Обсяг субвенції місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я збільшено на 762,6 млн грн (постанова КМУ від 24 червня 2022 р. № 709).
 173. Схвалено реалізацію експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії Російської Федерації на основі геоінформаційної системи (постанова КМУ від 24 червня 2022 р. № 726).
 174. Начальникам Кремінської та Рубіжанської військових адміністрацій надано повноваження відповідної міської ради, її виконавчого комітету, відповідного міського голови, а також затвердження тимчасової структури виконкому (постанова ВРУ 7503).
 175. Вторинну медичну допомогу визначено як «спеціалізована медична допомога», госпітальний округ поділятиметься на госпітальні кластери, в межах яких організовано комплексний доступ населення до стаціонарної медичної допомоги. Межі госпітальних округів та госпітальних кластерів, порядок їх визначення та функціонування, а також порядок визначення кластерних, надкластерних та інших видів закладів охорони здоров’я, що входять до спроможної мережі закладів охорони здоров’я госпітального округу, визначатимуться Кабінетом Міністрів України. Формуватимуть мережу закладів охорони здоров’я з урахуванням затвердженого порядку плану розвитку госпітального округу. Плата за послуги з медичного обслуговування, які не покриваються програмою медичних гарантій (платні послугивстановлюватимуться закладами охорони здоров’я самостійно. Разом з цим, забороняється затвердження в рамках програми медичних гарантій пакетів, що не передбачають надання послуг в сфері охорони здоров’я. Накопичення, зберігання та обробка медичної інформації щодо громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, здійснюватиметься в електронній системі охорони здоров’я. На період встановлення карантину, запровадження медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, до надання медичної допомоги можуть залучатися фармацевтичні працівники, здобувачі вищої освіти 4-6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодші спеціалісти з медичною освітою, лікарі-інтерни, а також лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії. Рада громадського контролю братиме участь у проведенні конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “А” в Уповноваженому органі (НСЗУ), з правом дорадчого голосу (Закон прийнятий ВРУ, законопроект №6306).
 176. На час оголошення воєнного або надзвичайного стану роботодавці можуть здійснювати повідомлення та вести документи з питань трудових відносин в електронній формі. Роботодавцю дозволено звільняти працівника у разі його відсутності на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль. Скасовано право на працівника перевести грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної відпустки на інше підприємство, в установу, організацію при переведенні. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення не зберігатиметься середній заробіток, зберігатимуться лише місце роботи і посада (Закон прийнятий ВРУ, законопроект №7251).
 177. Індексація пенсій проводитиметься починаючи з 1 березня 2023 року (постанова КМУ від 24 червня 2022 р. № 727).
 178. Укравтодору дозволено спрямувати залишок коштів спеціального фонду держбюджету, який утворився за рахунок надходжень у 2022 році за рахунок доходів державного бюджету, визначених пунктами 1-3, 6, 62-65 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування в сумі 2,5 млрд грн (постанова КМУ від 28 червня 2022 р. № 734).
 179. Державному агентству автомобільних доріг додатково виділено з резервного фонду майже 6 млрд гривень, зокрема, на утримання автомобільних доріг, у тому числі їх складових, загального користування місцевого значення, вулиць і доріг, у тому числі їх складових, комунальної власності в населених пунктах (розпорядження КМУ від 28 червня 2022 р. № 545-р).
 180. З метою забезпечення відповідності обсягу сплачених коштів за надані медичні послуги, для окремих медичних послуг, з урахуванням технічної можливості, передбачено розрахунок фактичної вартості цих послуг у відповідності до кількості їх надання. Внесено зміни в частині переліку баз стажування лікарів-інтернів, порядку розрахунку запланованої та фактичної вартості зазначених медичних послуг (постанова КМУ від 01 липня 2022 р. № 741).
 181. Залишки продовольчих товарів тривалого зберігання для забезпечення населення в умовах воєнного стану дозволено передавати між обласними військовими адміністраціями за умови погодження ними такого перерозподілу. Уточнено перелік осіб яким ОВА повинні забезпечити видачу продовольчих товарів. Унормовано питання забезпечення продовольчими товарами як населення в регіонах, де тривають активні бойові дії, так і населення з таких регіонів, яке було евакуйоване/переміщене в безпечні області України, окрім тих внутрішньо переміщених осіб, які мають право відповідно до законодавства на отримання грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету та/або у рамках допомоги від міжнародних організацій (постанова КМУ від 01 липня 2022 р. № 752).
 182. Забезпечено видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки повністю в автоматичному режимі, в електронній формі з використанням QR-коду та без необхідності підпису особи, що його сформувала (постанова КМУ від 01 липня 2022 р. № 753).
 183. Розширено перелік документів, які надаються заявником при звернення до суб’єкта надання соціального захисту, у разі відсутності документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, довідкою, виданою підрозділами Державної міграційної служби України про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, та електронними документами особи, сформованими у мобільному додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія») (постанова КМУ від 01 липня 2022 р. № 755).
 184. Плани використання бюджетних коштів, кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів можуть погоджуватися із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади шляхом оформлення аркуша погодження із накладенням уповноваженою посадовою особою кваліфікованого електронного підпису. Унормовано процедуру внесення змін до планових документів у разі надходження субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування (постанова КМУ від 07 липня 2022 р. № 764).
 185. Казначейству дозволено здійснювати платежі на оплату за фактично поставлені товари, виконані роботи та надані послуги шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг на окремі небюджетні рахунки в Казначействі з подальшим використанням зазначених коштів постачальниками товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг виключно з таких рахунків на сплату податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (постанова КМУ від 07 липня 2022 р. № 765).
 186. З резервного фонду виділено 36,6 млн гривень для покриття витрат за травень поточного року за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (розпорядження КМУ від 07 липня 2022 р. № 572-р).
 187. Звільнено від сплати канального збору окремі види суден (розпорядження КМУ від 07 липня 2022 р. № 575-р).
 188. Виробники електроенергії здійснюватимуть продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується КМУ (Закон прийнятий ВРУ, законопроект №7238 від 31.03.2022).
 189. Прийнято зміни до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (Закон прийнятий ВРУ, законопроект 7523):
  Державні гарантії можуть надаватися для реалізації інвестиційних проектів із забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту.
  Надходження державного бюджету збільшено на 80,977 млрд гривень, зокрема, за рахунок:
  – збільшення доходів на 1,546 млрд грн (Інша допомога, надана Європейським Союзом);
  – збільшення фінансування на 79,431 млрд грн. (зовнішнє запозичення: 75,431 млрд грн, внутрішні запозичення: 4 млрд грн).
  Зазначені доходи спрямовано за наступними напрямами:
  – виплата допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення – 5,771 млрд грн;
  – виплата пільг і житлових субсидій – 3,330 млрд грн;
  – щомісячна адресна допомога ВПО – 32,364 млрд грн;
  – пенсійні виплати – 32,304 млрд грн;
  – фонду розвитку підприємництва – 4,0 млрд грн;
  – субвенція місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури – 1,663 млрд грн.
 190. Під час підготовки відповідних місцевих бюджетів обов’язково враховуються Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, які затверджені відповідною місцевою радою (ч.4.ст.11 ЗУ «Про засади державної регіональної політики», зміни прийняті ВРУ, законопроект 5323 від 01.04.2021).
 191. Надано право передавати кошти із спеціального фонду місцевого бюджету до загального фонду місцевого бюджету. Дозволено здійснювати, видатки, не віднесені до відповідних місцевих бюджетів і видатки на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів. Такі видатки здійснюються шляхом надання міжбюджетного трансферту з відповідного місцевого бюджету (пропозиція Комітету ВРУ з питань бюджету). Надано право здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії, навіть якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу порушено графік платежів, нараховано штрафні санкцій, виникла прострочена заборгованість (Закон прийнятий ВРУ, законопроект № 7426 від 01.06.2022).
 192. Зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями не скрадатиметься та не подаватиметься на затвердження Кабінетові Міністрів України (постанова КМУ від 07 липня 2022 р. № 777).
 193.  Розширено перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації про провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану, зокрема, виробництво, імпорт лікарських засобів, медична практика, діяльність у сфері електроенергетики, професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках (постанова КМУ від 07 липня 2022 р. № 778).
 194. Затверджено Порядок фінансування соціальних послуг, що надаються особам із числа внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, яким визначено, що фінансування соціальних послуг, які надаються внутрішньо переміщеним особам, здійснюється шляхом компенсації закладам окремих витрат, що є складовими наданих соціальних послуг, а саме витрат на оплату комунальних послуг, оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, облаштування місць для проживання, забезпечення продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни, предметами першої необхідності; залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством;
  Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (постанова КМУ від 07 липня 2022 р. № 784).
 195. Скасовано повне відшкодування вартості (реімбурсація) препаратів інсуліну. Забезпечення пацієнтів препаратами інсуліну здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, безоплатно або з частковою доплатою, відповідно до встановлених категорій пацієнтів, які потребують інсулінотерапії та яким відшкодовується вартість препаратів інсуліну певного типу та форми випуску шляхом реімбурсації (постанова КМУ від 12 липня 2022 р. № 780).
 196. Утворено Державну службу захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом (постанова КМУ від 12 липня 2022 р. № 787).
 197. Внесено зміни до схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році. Встановлено мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, у розмірі двох прожиткових мінімумів працездатних осіб, встановлених у 2022 році Державним бюджетом (постанова КМУ від 12 липня 2022 р. № 788).
 198.  З резервного фонду держбюджету виділено:
  – 99 988,791 тис. грн для Чернігівської обласної військової адміністрації з метою відбудови зруйнованого єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» (розпорядження КМУ від 13 липня 2022 р. № 597-р).
  – 86,506 млн грн для Сумської обласної військової адміністрації з метою будівництва водогрійної котельні зруйнованого підприємства «Охтирські теплові мережі» (Охтирська ТЕЦ) Сумської області (розпорядження КМУ від 13 липня 2022 р. № 599-р).
  – 100 млн грн для Полтавської обласної військової адміністрації з метою відбудови зруйнованої системи централізованого теплопостачання у м. Кременчуці (розпорядження КМУ від 13 липня 2022 р. № 600-р).
 199. Міністерству розвитку громад та територій виділено 1,4 млрд. гривень для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект» на придбання мобільних установок очищення води, автоцистерн для перевезення питної води, дизель-генераторів, газогенераторів, дренажно-фекальних насосів, пересувних котелень, пально-мастильних матеріалів з метою створення механізму для швидкого реагування на надзвичайні ситуації під час воєнного стану та безперебійного забезпечення населення України послугами з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та постачання теплової енергії, уникнення епідеміологічної та гуманітарної катастрофи, спричиненої відсутністю питної води, тепла (розпорядження КМУ від 13 липня 2022 р. № 602-р).
 200. Уточнено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України:
  – субвенція надаватиметься і на відновлення житлової інфраструктури;
  – за рахунок субвенції допускатиметься виготовлення та коригування ПКД;
  – спрощено умови надання субвенції (без ПКД, без комплексного підходу, виключено мінімальну кошторисну вартість, виключено обмеження для Донецької і Луганської областей).
 201. Внесено зміни до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»: до видатків другої черги по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів додано видатки на підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження, на облаштування споруд цивільного захисту.
 202. Затверджено Порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури.
 203. Запровадження державної оцінки медичних технологій, які не є лікарськими засобами перенесено із 1 січня 2023 року на 1 січня 2024 року.
 204. Затверджено Порядок отримання гуманітарної допомоги для задоволення потреб енергетики.
 205. Відповідальним за визначення шкоди та збитків внаслідок збойної агресії рф у сфері житлового фонду та об’єктів благоустрою замість ОДА (ОВА) визначено Мінрегіон.

Бажаєте швидко та оперативно дізнаватися про ключові фінансові новини в галузі місцевих бюджетів та важливі нововведення? Приєднуйтеся до Телеграм-каналу, створеного для фінансової спільноти! https://t.me/local_budgets