Підтримка антикорупційних ОГС для зміцнення верховенства права

Громадська організація «Чернігівський Центр Прав Людини» повідомляє про нову ініціативу, направлену на підвищення рівня участі ОГС у реалізації антикорупційної реформи на місцевому рівні в північній частині України: Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Суть антикорупційної реформи полягає у створенні ефективної системи запобігання корупції, заснованої на громадському порядку, доброчесності та громадському контролі.

Перш за все, корупція є симптомом недосконалої системи управління і каральні заходи самі по собі можуть мати лише обмежений вплив на зменшення корупції. Вони повинні бути частиною всебічної стратегії для зменшення простору корупційних дій. Саме тому належне управління, доброчесність, контроль та запобігання корупції є невід’ємною частиною антикорупційної реформи в Україні.

Практика показує, що навіть прийняття прогресивного антикорупційного законодавства не гарантує відчутних результатів, тоді як ОГС та медіа, які беруть участь у реалізації антикорупційного законодавства, можуть і повинні впливати на покращення ситуації.

Діяльність проекту розпочнеться проведенням Антикорупційної школи для активних громадян, представників ЗМІ та громадських організацій з трьох пілотних областей – Чернігівської, Сумської та Харківської. Основне завдання полягає в тому, щоб надати учасникам ефективні інструменти для боротьби з корупцією на місцевому рівні та підвищити професійні навички у проведенні антикорупційних розслідувань і здійсненні громадського контролю над владою.

Наступним кроком буде проведення конкурсу міні-грантів для збільшення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Пріоритет буде надаватись випускникам Антикорупційної школи. В першій рік буде підтримано не менше ніж 12 регіональних/місцевих антикорупційних розслідувань в трьох пілотних областях, загалом плануємо підтримати не менше 24 міні-грантів.

Також антикорупційні ОГС матимуть можливість посилити свою організаційну спроможність через розробку та прийняття таких політик як Антикорупційний та Етичний кодекс, тощо.

Успішна реалізація будь-якої реформи тісно пов’язана з питанням комунікації. Просування антикорупційних реформ потребує активної підтримки населення. Перебіг та результати проекту будуть постійно висвітлюватись в ЗМІ для підвищення рівня обізнаності в питаннях, пов’язаних із антикорупційною реформою.

 Проект «Підтримка антикорупційних ОГС для зміцнення верховенства права» впроваджується громадською організацією «Чернігівський Центр Прав Людини» за підтримки Програми МАТRА Посольства Королівства Нідерландів.