Чверть українців вважають проблеми екології однією з головних загроз для країни, — соцдослідження

Яке місце, на думку українців, посідає проблема охорони довкілля серед інших загроз для країни?

26% українців вважають проблеми екології однією з найактуальніших загроз для країни. Серед загроз для безпеки країни українці частіше згадують лише загрозу подальшого економічного занепаду (31%).

Впродовж останніх років українці традиційно називали трьома найактуальнішими загрозами для країни війну, корупцію та проблеми економіки. Нині громадяни згадують проблеми екології нарівні з цими традиційними загрозами, і це свідчить, що українці все більше усвідомлюють важливість захисту довкілля та розуміють, наскільки деструктивно екологічні проблеми впливатимуть на їхнє здоров’я у довгостроковій перспективі. Екологічна безпека змінилась з другорядної проблеми на принципове питання геостратегії країн світу, а усвідомлення її важливості все більше відображається  і в громадській думці українців.

14% українців назвали погіршення екологічної ситуації вагомою проблемою для них особисто. Це контрастує з тим, що українці все більше усвідомлюють важливість охорони довкілля для країни загалом. Однак це очікувано, адже, говорячи про те, що їх хвилює особисто, громадяни називають короткострокові проблеми, з якими вони стикаються повсякденно, а пандемія вочевидь загострила загрозу втрати доходів та недоступності лікування.

Мешканці Сходу України дещо частіше згадували проблеми екології як актуальні для них особисто: якщо на Заході України особисто актуальною проблему екології називали 9%, то на Сході – 22%.

Як, на думку українців, змінюється екологічна ситуація в Україні?

64% українців вважають, що за останні декілька років екологічна ситуація у місцевості, де вони проживають, стала гіршою. Ще 24% вважають, що ситуація не змінилася, а покращення екологічної ситуації зазначають лише близько 5,5%. Про погіршення екологічної ситуації частіше говорять на Сході: тут заявляють про погіршення екології  73%, натомість у Центрі та на Півдні – по 67–68%, а в Західному регіоні – 44%.

Найчастіше на погіршення екології вказують мешканці столиці (76% на противагу 66–69% серед мешканців облцентрів та інших міст). Мешканці сіл та смт рідше висловлювали негативні оцінки та дещо частіше говорили, що ситуація не змінюється.

Вочевидь, значна частина негативних оцінок – це не поінформована думка, а вияв загальної недовіри до влади та негативне сприйняття ситуації в інших сферах соціального життя. Однак навіть у разі висловлення непоінформованої думки часто оцінки респондентів різняться залежно від регіону, віку чи ідеологічних вподобань. Говорячи про стан екології,, українці виявили дивовижну одностайність у негативних оцінках незалежно від жодного із перелічених факторів.

Які екологічні проблеми найбільше впливають на українців та які першочергово потрібно вирішити на рівні країни?

Серед проблем, які найбільше впливають на їхні родини та оточення, респонденти назвали забрудненість водойм (46%), засміченість побутовими відходами (33%), надмірне споживання хімдобрив (27%), забруднення повітря транспортом (23%) чи промисловими підприємствами (21%). При цьому проблему забруднення водойм істотно частіше згадували на Сході (57% проти 37% на Заході), а для мешканців Західного регіону актуальнішою проблемою стала засміченість побутовими відходами (41%, натомість у Центральній Україні цю проблему згадали 28% мешканців, а на Півдні та Сході – по 32–33%).

Аналізуючи проблеми, які необхідно нагально вирішити на рівні країни, українці не віддають чіткого пріоритету на користь однієї чи двох. 36% українців вважають, що на рівні країни найважливіше вирішити проблему забруднення ґрунтів; по 35% вважають першочерговими до вирішення проблеми скорочення лісів та забруднення води; 34% зазначили забруднення повітря, а 31% –  необхідність вирішувати проблему накопичення відходів (як промислових, так і побутових).

Актуальними лишаються виявлені раніше регіональні закономірності. Мешканці Східного регіону частіше говорять про проблеми забруднення води (і також ґрунтів), а для мешканців Заходу України актуальнішою є проблема накопичення відходів.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології з 14 по 24 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування проведено методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів.  Загалом опитано 2001  респондентів/-ок віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Дослідження здійснене Фондом «Демократичні ініціативи» за фінансової підтримки Уряду Великої Британії у рамках проєкту «Оцінка впливу COVID-19 на стабільність та мирне врегулювання в Україні». Погляди, висловлені у цій публікації, належать її авторам і можуть відрізнятись від офіційної позиції Уряду Великої Британії.