Як громадам Як отримати кошти з Державного бюджету на розвиток спортивної інфраструктури

500 мільйонів гривень – такий обсяг субвенції на розвиток спортивної інфраструктури передбачив Уряд у Державному бюджеті, які спрямують громадам у 2021 році. 17 березня Кабінет Міністрів України затвердив Порядок та умови надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури (Постанова від 17.03.2021 №226).

Про особливості отримання громадами коштів державної фінансової підтримки на розвиток спортивної інфраструктури «Децентралізації» розповіла Яніна Казюк, експерт з фінансів та інструментів регіонального і місцевого розвитку.

За її словами, головним розпорядником коштів субвенції є Мінмолодьспорт. Місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад можуть отримати кошти субвенції, надавши Мінмолодьспорту пропозиції щодо включення спортивного об’єкта до переліку об’єктів з відповідним обґрунтуванням та матеріалами.

Важливо:

Пропозиції щодо включення спортивних об’єктів до переліку об’єктів приймитимуться протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності Постанови № 226.

Експерт пояснила, що субвенція спрямовуватиметься на виконання нових та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з будівництва та реконструкції об’єктів спортивної інфраструктури (багатофункціональні спортивні комплекси, спортивні зали для ігрових видів спорту, спортивні басейни, льодові арени, стадіони, палаци спорту), призначені для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань,  навчально-тренувальних зборів для національних збірних команд з не менш, ніж п’яти олімпійських видів спорту.

У 2021 році обов’язковими умовами надання субвенції є:

1. Для створення нових спортивних об’єктів:

 • співфінансування з місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 10% загальної вартості робіт з будівництва та реконструкції спортивних об’єктів, запланованих на перший рік;
 • наявність необхідних для проведення робіт документів (зокрема, ПКД тощо);
 • подання матеріалів щодо плану використання коштів відповідно до затвердженого титулу спортивного об’єкта на проведення робіт з будівництва та реконструкції.

2. Для завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з будівництва та реконструкції спортивних об’єктів, які виконувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту та спортивних басейнів:

 • співфінансування з місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 10% залишкової вартості робіт з будівництва та реконструкції спортивних об’єктів;
 • подання фінансово-економічного обґрунтування щодо подальшого плану розвитку та експлуатації спортивного об’єкта з визначенням джерел фінансування на короткостроковий період (до 3-х років);
 • подання матеріалів (документів) щодо використаних коштів та виконаних робіт з будівництва та реконструкції спортивних об’єктів у минулих бюджетних періодах (за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших джерел);
 • подання гарантійного листа щодо співфінансування та своєчасного використання субвенції в повному обсязі, забезпечення функціонування спортивних об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету.

Примітка:

– джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути інші міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

– благоустрій території спортивних об’єктів здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, не заборонених законодавством.


Постанова передбачає, що до переліку спортивних об’єктів, роботи з будівництва та реконструкції, включаються тільки об’єкти комунальної власності, які відповідають таким вимогам:

 • є окремими спортивними спорудами або належать до закладів фізичної культури і спорту;
 • строк завершення робіт з будівництва та реконструкції яких розпочато: у поточному році та не перевищує трьох років; попередніх періодах та закінчується у поточному році або не перевищує двох років;
 • мають відведену в установленому порядку відповідну земельну ділянку, за якою відсутні судові процеси;
 • мають затверджену в установленому законодавством порядку проектно-кошторисну документацію та дозвіл на виконання робіт;
 • у яких кількість глядацьких місць становить не менше ніж 500;
 • у ПКД для будівництва враховані вимоги щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • мають документальне підтвердження від спортивних федерацій щодо відповідності спортивного об’єкта вимогам, необхідним для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань з не менше ніж п’яти олімпійських видів спорту та намірів проведення відповідної сертифікації після завершення робіт з будівництва та реконструкції спортивних об’єктів.

До переліку об’єктів обов’язково повинні додаватися розрахунки вартості робіт за видами, строком виконання та обсягами співфінансування.

Подані пропозиції розглядатиме комісія при Мінмолодьспорті. Рішення комісії оформляються протоколами та оприлюднюються на веб-сайті Мінмолодьспорту не пізніше наступного робочого дня після підписання відповідного протоколу.

За результатами розгляду отриманих пропозицій, комісія протягом п’яти робочих днів вноситиме Мінмолодьспорту пропозиції щодо переліку об’єктів з урахуванням вимог Порядку та умов, визначених Постановою.

Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджуватиметься Кабміном за погодженням із Комітетом ВРУ з питань бюджету.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначатимуться рішеннями місцевих рад про відповідні бюджети.

За словами Яніни Казюк, громадам варто взяти участь та подати пропозиції на розгляд до Мінмолодьспорту. Адже це можливість отримати додатковий фінансовий ресурс для розвитку спортивної інфраструктури громад.

Яніна Казюк, експерт з фінансів та інструментів регіонального і місцевого розвитку