Як отримати у спадок земельний пай?

Людина отримала спадок, але з певних причин, найперше матеріальних, не переоформила земельні ділянки, в тому числі паї. При цьому якась частина спадщини вже оформлена. А сільська рада передала в оренду інвесторам земельні ділянки, які належали спадкодавцеві. Чи правомірні такі дії? До якого часу людина має право оформити земельну спадщину? Який алгоритм дій ?

Дане питання простим є лише на перший погляд, насправді ж існує низка підводних каменів та безліч нюансів, які в кожному випадку підлягають ґрунтовному вивченню для того щоб дати вичерпну відповідь, адже кожна справа індивідуальна і по своєму особлива. Але якщо окреслити загальні аспекти, то хочу зазначити, що сільські ради, як особи які управляють спадщиною, до складу якої входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення, дійсно наділені повноваженнями укладати договори оренди землі та передати таку земельну ділянку в оренду, на передбачений законодавством строк, без права на поновлення договору оренди землі і це передбачено ст. 19 Закону України «Про оренду землі».

Але випадки в яких орган місцевого самоврядування може це робити чітко передбачені чинним законодавством, зокрема ст.1285 Цивільного кодексу України та ч.5 ст.4 Закону України «Про оренду землі», це зокрема:

1. відсутність виконавця заповіту;

2. усунення спадкоємців від права на спадкування;

3. відсутність спадкоємців за законом або за заповітом;

4. неприйняття спадкоємцями спадщини;

5. відмови від прийняття спадщини після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини.

Найпоширенішими випадками в яких сільські ради передають земельні ділянки в оренду є три останніх.

Доволі цікавим є сам механізм та порядок встановлення сільською радою цих фактів, а точніше його відсутність на законодавчому рівні.

Так, спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

З цього виходить, що якщо в спадкодавця є живі родичі, які за законом мають право на спадкування то вони, по-суті, є спадкоємцями.

Встановити їх можна, шляхом визначення кола осіб, які були зареєстровані з померлим на день смерті. По-суті цією інформацією сільська рада володіє, однак, не у всіх випадках саме ці особи є фактичними спадкоємцями, адже вони могли від неї відмовитися у визначений законом строк на користь іншого спадкоємця, який не проживав зі спадкодавцем і можна назвати масу інших варіацій.

Особисто я вважаю, що в деяких випадках сільська рада реально позбавлена можливості встановити коло спадкоємців, адже якщо спадкова справа була заведена нотаріусом, то це віднесено до нотаріальної таємниці і останній не вправі її розголошувати. Однак, є чудова стаття 19 Конституції України, згідно якої органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому, радив би сільським радам дуже прискіпливо, відповідально та з обачністю віднестися до питань передачі земельних ділянок, власники яких померли, в оренду.

Найцікавішим є те, що судова практика має неоднозначний підхід, в одних випадках суди приходять до висновку, що чинне законодавство не передбачає такого обов’язку сільської ради як перевірка наявності спадкоємців, неприйняття спадщини та ін., в іншому – навпаки, що вони повинні це робити, адже від цього залежить наявність права на укладення договорів.

Що стосується питання до якого часу особа, має право оформити свої спадкові права на земельну ділянку, яка входить до складу спадкового майна, то хочу звернути увагу читачів, що для того щоб оформити спадкові права, спочатку потрібно прийняти спадщину. Це може відбуватися таким чином: 1) якщо спадкоємець на день смерті не був зареєстрований зі спадкодавцем і якщо він бажає прийняти спадщину він повинен звернутися до нотаріуса з відповідною заявою; 2) якщо така особа була зареєстрована з померлим на день смерті, то заяву подавати не обов’язково, спадщину вона прийме автоматично.

Після того як Ви прийняли спадщину в один із вищевказаних способів, нинішній Цивільний кодекс України, на відміну від колишнього Цивільного кодексу УРСР, не містить норми яка б в встановлювала строк, протягом якого спадкоємець повинен оформити свої спадкові права. Тобто ніяким строком це не обмежено.

Тому, раджу українцям наступне:

  • не зволікати і оформляти свої спадкові права на земельні ділянки, особливо це стосується спадкоємців власників сертифікатів на право на земельну частку (пай);
  • якщо Ви вже почали процедуру оформлення і нотаріусом заведена спадкова справа, то звернутися із письмовою заявою в сільську раду про те, що Ви є спадкоємцем на земельні ділянки, які передані в оренду та просити розірвати договір (у разі необхідності надати довідку про коло спадкоємців).

Ще хотів би звернути увагу читачів на те, що на сьогоднішній день існує судова практика, відповідно до якої право на орендну плату отриману від здачі сільською радою земельних ділянок, власники яких померли, в оренду належить спадкоємцям.

Автор  Адвокат Ковташ Василь