Інформація про землю на веб-сайтах громад: що не так і як це виправити?

Публікація ґрунтується на аналізі веб-ресурсів 150 селищних та сільських громад України.

OpenUp інформацію про землю

У 2020 році за фінансової підтримки підтримки Європейського Союзу в рамках ініціативи EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FACILITY був реалізований проєкт: «Прозорі землі: залучення громадян для прозорого управління земельними ресурсами громад України». Мета проєкту – сприяти залученню громадян для прозорого та ефективного управління землею в громадах, вправадженню високоякісних ІТ-рішень, забезпеченню доступу до інформації про земельні ресурси. Проєкт об’єднав представників експертного середовища, жителів громад, представників регіональних онлайн-ЗМІ. Така синергія стає основою для розвитку інновацій, використанню новітніх технологій електронного врядування та е-демократії у громадах України. У рамках проєкту було проведено дослідження веб-ресурсів 150 селищних та сільських громад. Під час реалізації проєкту також разом із жителями громад та експертами був створений «спільний план дій» — база для створення «Концепції розвитку прозорого та ефективного управління землею на рівні громад за участі громадськості» . Цей план передбачає, що місцева влада намагатиметься поширювати серед членів своїх громад максимально повну та актуальну інформацію про усі наявні у громадах земельні ресурси та управління ними, адже підзвітність та відкритість, рух у напрямку формування “evidence-based policy” — це шлях до успіху громад.

То у чім є проблема?

Немає інформації — немає довіри. Добра практика інформування громадян визначає те, якою буде їх взаємодія з органами місцевої влади. Коли громадяни не мають вільного доступу до інформації про земельні ресурси громад, то це призводить до конфліктів між громадянами та місцевою владою (наприклад, протест жителів сільської ОТГ за справедливий розподіл землі за межами населених пунктів: https://starosynjavska-gromada.gov.ua/news/1571927305/ та https://sokyryanska-gromada.gov.ua/news/15-51-12-08-06-2017/).

Такі проблеми часто виникають у процесі діяльності громад. Згідно з даними опитування, яке було проведене у рамках проєкту “Прозорі землі”, 35 % респондентів на питання, чи проводились у Вашій громаді насильницькі/ненасильницькі акції протесту жителів проти рішень місцевої влади стосовно землі, відповіли, що так. Веб-сайт громади має бути головним каналом зв’язку із місцевими, але лише трохи більше, ніж 20 % опитаних використовують його як джерело отримання інформації про земельні ресурси.

Е-рішень поки що немає, що робити?

Так, цифрові рішення є далеко не у кожній громаді. Так, до впровадження цифрових рішень у більшості громад буває дуже далеко. Більше про це можна прочитати у моїй попередній статті «Е-рішення: залучення громадян для прозорого управління землею». Проте уже зараз на веб-сайті кожної громади може і має бути розміщена інформація за наступною тематикою: право на землю, оренда, оцінка, податки, право власності, прийом громадян, земельна реформа, рішення сесій, інформація про земельні торги та е-торги, інформація про інструменти е-демократії, посилання на важливі Інтернет-платформи державних органів та установ, посилання на сервіси Держгеокадастру, інформація про громадські обговорення, збори громадян з приводу земельних питань, інформація про робочу групу із земельних питань (за наявності), посилання на Facebook-сторінки громади.

Веб-сайт громади. Пошук: «зем»

Інформація про земельні торги. З 1 липня 2021 року з відкриття ринку земель товарного сільськогосподарського виробництва передбачається значне зростання кількості земельних аукціонів у територіальних громадах, яке потребуватиме максимально прозорого механізму поширення інформації щодо них та висвітлення процедури їх проведення.

У відповідності до положень Земельного кодексу України та Порядку проведення земельних аукціонів від 27 лютого 2008 року №90 опублікування інформації про торги є важливою складовою аукціону. Проте більшість об’єднаних територіальних громад не розміщують на офіційних сайтах актуальну інформацію про земельні торги.

Право ветеранів на землю. Більшість громад не поширюють на своїх веб-сайтах інформацію про право ветеранів на землю.

У статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Відповідно до частини 4 ст. 134 Земельного кодексу України Земельні торги не проводяться при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 .

Публікуючи інформацію про землю для ветеранів, необхідно зазначити порядок отримання землі, а також усі документи, які потрібно подати. Гарним прикладом є інформація на сайті Золотниківської ОТГ.

Тут на сайті зазначено те, якими нормативно-правовими актами регулюється це питання, орган, до якого необхідно звернутися для отримання землі та документи, які необхідно подати.

Залучення громадян. Влада на місцях в Україні представлена органами місцевого самоврядування, які не є ланками державної влади та мають власну автономність і самостійність. З реформою децентралізації влада на місцях отримала значно більше ресурсів, аніж мала будь-коли раніше, а значить і більше відповідальності перед членами громади. Ефективним механізмом взаємодії є формування партнерських відносин з місцевою владою і здійснення нагляду та контролю за її діяльністю.

У Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено форми залучення громадян до вирішення долі громади, зокрема:

 місцеві референдуми (законом не врегульована процедура);

 загальні збори громадян;

 місцеві ініціативи;

 громадські слухання;

 органи самоорганізації населення.

За інформацією, отриманою з офіційних сайтів ОТГ, формою залучення громадян у переважній більшості є громадські слухання. Наприклад, на сайті Барашівської ОТГ було опубліковано інформацію про громадські слухання з проєкту детального плану території центральної частини села Бараші. На сайті Ростмістрівської було опубліковано оголошення про те, що проводяться громадські обговорення Стратегії розвитку Ротмістрівської громади на період до 2025 року, про врахування громадських інтересів при розробленні містобудівної документації, слухання щодо проєкту генерального плану, детальний план території вулицідетальний план забудови садиби. Загалом варто відзначити, що обговорення певних питань або зібрання громадян для звітування перед ними про виконану роботу – це доволі поширений спосіб залучення громадян до управління у більшості громадах.

Окрім того відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, відповідно заступника голови районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

У деяких ОТГ дійсно функціонують постійні комісії, зокрема, з земельних питань, проте практика створення робочих груп із залученням громадськості – відсутня.

Земельний податок. У Податковому кодексі визначено, що земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (далі – ПК України).

Відповідно до статті 274 ПК України ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

На офіційних сайтах більшості ОТГ відсутня інформація щодо земельного податку, хоча це важлива інформація, яка має бути поширена серед власників землі та землекористувачів.

Гарним прикладом є інформація на сайті Коцюбинської ОТГ. На сайті опублікований посібник по прийняттю рішень щодо встановлення податків. Особливістю посібника є розроблені експертами приклади рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків та зборів, які сформовані з урахуванням вимог чинного податкового законодавства України, зокрема:

 приклад рішення місцевої ради про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 приклад рішення місцевої ради про встановлення транспортного податку;

 приклад рішення місцевої ради про встановлення плати за землю;

 приклад рішення місцевої ради про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів;

 приклад рішення місцевої ради про встановлення туристичного збору

Речові права на землю. Інформації про речові права на землю, а також про правочини щодо землі на веб-сайтах більшості проаналізованих ОТГ дуже мало.

Основними видами речових прав, які поширені серед об’єднаних територіальних громад є право власності, право користування, право оренди, емфітевзис і суперфіцій. Потрібно відстежувати тенденції (трендів) поширення того чи іншого права в громаді. Останніми роками значно зростає популярність емфітевзису, якому надається перевага над правом оренди яке обмежене 50 роками і не може передаватися у спадок.

Право власності/дарування. Гарним прикладом є інформація на сайті Лугинської ОТГ – серія просвітницьких відеороликів, зокрема, “Знай своє право на землю”.

Оформлення/припинення. Про процедуру оформлення і припинення речових прав на землю опубліковано інформацію лише на 14 сайтах ОТГ. Наприклад, на сайті Коцурубскої ОТГ опубліковано серію інформаційних постерів проєкту “Я маю право” про реєстрацію права оренди земельної ділянки.

Спільна сумісна власність. На сайті Павлівської ОТГ опубліковано наступну інформацію – “якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України.

Водночас, якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку за земельну ділянку пропорційно своїй частці є кожен з батьків, і відповідно право на пільги щодо сплати земельного податку має кожен з них. Якщо таке подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку за таку ділянку є один з батьків, який і може скористатись пільгою щодо сплати земельного податку”.

Суміжні ділянки. Погодження меж суміжних ділянок передбачається статтею 198 Земельного кодексу України. Погодження здійснюється під час кадастрових зйомок. Кадастрові зйомки – це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок. Кадастрова зйомка включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;

б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;

в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;

ґ) виготовлення кадастрового плану.

На сайті Семенівської ОТГ було опубліковано оголошення про інвентаризацію земель, а на сайті Білокуракинської ОТГ інформацію про поділ та об’єднання земельних ділянок. Під час поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок відбувається формування нової чи нових земельних ділянок. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Спадщина. Один із способів набуття права власності на землю – це прийняття спадщини. У статті 81 Земельного кодексу України передбачається, що землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. Фізичні та юридичні особи можуть також набувати права власності на землю через прийняття спадщини.

На сайті Станіславської ОТГ опубліковано інформацію про особливості спадкування за законом та за заповітом, а також про порядок відкриття спадкової справи. Така просвітницька інформація є важливою для членів територіальної громади, оскільки більшість громадян не мають юридичної освіти та фінансової можливості оплатити послуги юриста для супроводу вступу у спадщину. Тому територіальним громадам рекомендується публікувати правову інформацію, яка є найбільш актуальною для всіх членів громади.

На сайті Куцурубської ОТГ опубліковано інформацію про порядок оформлення земельного паю та документи, які необхідні для оформлення. Також, на сайті опубліковано інформацію про отримання кадастрового номеру та виготовлення технічної документації.

На сайті Васильківської ОТГ міститься інформація від центру БПД про порядок оформлення спадщину на земельну ділянку без кадастрового номера.

Кожен член громади має розуміти, які в нього є права та обов’язки щодо його майна, адже це дозволить зменшити кількість випадків корупції та шахрайства щодо нерухомого майна (у тому числі земельних ділянок).

Рейдерство. Попри удосконалення законодавства щодо запобігання рейдерству, подібні випадки продовжують траплятися в Україні. Під прицілом рейдерів бізнес, який часто пов’язаний з земельними ресурсами. Деякі ОТГ на своїх сайтах публікують корисну інформацію щодо запобігання рейдерським атакам.

Так, наприклад, на сайті Семенівської ОТГ опубліковано Указ Президента «Про заходи щодо протидії рейдерству». На сайті Байковецької громади опубліковано новини законодавства щодо запобігання рейдерству від Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. На сайті Станишівської ОТГ опубліковано інформацію про створення Антирейдерського аграрного штабу в Житомирській області за ініціативою Міністерства юстиції.

Оцінка землі. Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, цього Закону, законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Об’єктами оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України.

На сайті Станишівської ОТГ опубліковано інформацію для отримання витягу про нормативну грошову оцінку земель. На сайті Ленковецької ОТГНовоушицької ОТГ, опубліковано інформацію про індексацію нормативної грошової оцінки земель відповідно до перехідних положень ПК України.

На сайті Летичівської ОТГ опубліковано загальнонаціональну оцінку земель за межами населених пунктів. На сайті Підволочиської ОТГ опубліковано просвітницький ролик від проєкту “Я маю право” про грошову оцінку земельних ділянок.

Контроль за використанням і охороною земель. Якісною, а головне ефективною складовою прозорого управління земельними ресурсами має бути самоврядний контроль за використанням і охороною земель в межах громад. Він може бути дієвим механізмом запобігання порушення земельного законодавства на території громад, своєчасного їх виявлення та усунення, спрямоване на забезпечення раціонального використання земель комунальної власності. А також вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону заходів, спрямованих на раціональне використання земель, розташованих в межах територіальних громад, щодо забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного і лісового фонду.

Первиною основою на цьому шляху є можливість використання громадами інтерактивного порталу, який містить електронні карти щодо класифікації посівів сільськогосподарських культур, ґрунтової карти та карти контролю посівів на незареєстрованих землях розроблених Програмою Світового банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні». Цей ресурс допомагає відстежувати громадам чи використовуються земельні ділянки на їх території у відповідності до цільового призначення або ні.

Прийом громадян (контакти). На сайтах більшості ОТГ не опубліковані контакти та години прийому громадян Наприклад, на сайті Ганнопільської ОТГ опублікована форма зворотнього звязку.

Доброю практикою є наявність гарячих ліній для громадян, наприклад, на сайті Куцурубської сільської ОТГ працює гаряча лінія з з питань земельної реформи.

Реформа. Загалом на сайтах ОТГ мало інформації, що стосується реформ, проте, гарний приклад на сайті Павлівської ОТГ – Кіноклуб «Децентралізація. Громади. Нові можливості». На сайті Деснянської ОТГ опубліковано статтю “Формування ринку землі в Україні. Як земельна реформа позначиться на розвитку сільських територій”.

Рішення сесій. Багато громад просто не опубліковують на своїх офіційних сайтах рішення сесій. Окрім того, серед цих публікацій трапляється не актуальна інформація. На деяких сайтах остання публікація рішень датована 2017 чи 2018 роками. Відповідно до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Сервіси Держгеокадастру. На сайтах більшості об’єднаних територіальних громад відсутня інформація про сервіси Держгеокадастру, які можуть стати у нагоді кожному громадянину. Вищезазначені сервіси можна знайти за посиланням.

Переглянути «Мапу добрих практик інформування та залучення громадян»рекомендації для ОМС, а також дізнатися детальніше про проєкт «Прозорі землі: залучення громадян для прозорого управління земельними ресурсами громад України» можна на веб-сайті.

*Проведення дослідження, на якому базується дана публікація, стало можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу у рамках ініціативи Eastern Partnership Civil Society Facility. Зміст цієї публікації не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

За її зміст відповідає виключно авторка.

Дослідниця, активістка OpenUp Ukraine