Доступ до публічної інформації в Україні: досягнення та виклики від прийняття закону до сьогодні

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

Прийняття структурованого, чіткого та якісного законодавства про доступ до публічної інформації 2011 рокустало суттєвим кроком у розвитку прозорого та підзвітного державного управління, протидії корупції та забезпеченні досягнення Цілей сталого розвитку в Україні.

Проте впровадження цих стандартів зайняло тривалий час, зустріло чимало перешкод і наразі потребує вирішення низки проблемних питань. Деякі зі способів вирішення цих викликів перебувають у площині вдосконалення законодавства, однак більшість їх полягає саме у добросовісному та акуратномувиконанні всіма учасниками процесу своїх передбачених законом обов’язків.

Ця аналітична записка має на меті зробити огляд загальної картини стану імплементації законодавства про доступ до публічної інформації в Україні для всіх зацікавлених, ідентифікувати виклики, які постали у сфері доступу, а також запропонувати рекомендації для усунення виявлених проблемних аспектів.

Ця публікація підготовлена в рамках проекту «Права людини для України», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2019-2023 рр.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

Автор публікації: Тетяна Олексіюк, експертка ПРООН з доступу до публічної інформації.

Завантажити
 українською (246.1 kB)
англійською (234.5 kB)