Моніторинг незаконного насильства в поліції України (2004–2017 рр.)

МОНІТОРИНГ
НЕЗАКОННОГО НАСИЛЬСТВА В ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
(2004–2017 рр.)
Увазі читача пропонується чергове, шосте, дослідження поширеності катувань та жорстокого поводження в поліції України, яке висвітлює ці латентні та неприємні явища та їх чинники. У роботі наведено результати моніторингу, розпочатого в 2004 році. Послідовні дослідження феномену незаконного насильства протягом 13 років за схожою методологією дозволяють аналізувати процеси, що відбуваються в системі правоохоронних органів, та результативність реформ. Саме тому дослідження стане в нагоді професіоналам у сфері правоохоронної діяльності, журналістам, громадським діячам, адвокатам, представникам міжнародних організацій, та всім, хто цікавиться правами людини та реформами в Україні.

Харків, Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД). –2017.

Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Kharkiv Human Rights Protection Group and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Авторський колектив: Д. Кобзін, А. Черноусов, К. Коренева, М. Колоколова

ВСТУП
Черговий, шостий етап національного моніторингу незаконного насильства в поліції дозволяє оцінити не тільки динаміку цього явища в Україні протягом цілого періоду (2004–2017). У першу чергу це оцінка результативності реформи поліції, яку було запущено після руйнівних наслідків спалаху незаконного насильства у 2013–2014 рр. з боку правоохоронних органів в України. Дослідження складається з двох розділів та додатків.

Перший розділ присвячено аналізу результатів соціологічного дослідження: у ньому наведено порівняльний аналіз думки звичайних громадян про масштаби поширеності незаконного насильства в діяльності поліції України; порівняно дані за 2004–2017 роки; проаналізовано ставлення громадян до проблеми незаконного насильства і його допустимості в діяльності поліції за сучасних умов; вивчено думку респондентів про динаміку змін у цій сфері протягом останніх років, причини незаконного насильства й можливі способи поліпшення ситуації.

У другому розділі звіту наведено експертні огляди щодо незаконного насильства у роботі поліції після двох років поліцейської реформи. Експертами розглянуто феномен насильства у роботі нової патрульної поліції та ефективність нових органів, створених у Національній поліції, щодо розгляду скарг громадян.

У висновках і рекомендаціях дослідження наведено конкретні рекомендації щодо запобігання незаконному насильству шляхом інституціональних змін у діяльності поліції.

У додатку надано календар незаконного насильства в поліції за 2017 рік.

Повністю текст дослідження в форматі PDF можна скачати за цим посиланням.

ІНФОГРАФІКА