НАЗК погодило ще 9 антикорупційних програм органів державної влади.

Під час чергового засідання Національного агентства з питань запобігання корупції були погоджені антикорупційні програми на 2017 рік: Державного агентства з питань електронного урядування, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Українського інституту національної пам’яті, Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Міністерства з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб, Миколаївської, Хмельницької і Черкаської обласних державних адміністрацій. Рішення щодо цих програм були прийняті одноголосно.

Загалом на погодження до НАЗК надійшло 104 антикорупційні програми, з них: від міністерств – 17, від інших центральних органів влади – 43, від обласних, міських державних адміністрацій – 24, інших органів влади – 20 (у тому числі – 2 від органів місцевого самоврядування). Антикорупційні програми 4 центральних та місцевого органу виконавчої влади на погодження не надходили. В одному з них наразі триває перевірка щодо причин не затвердження антикорупційної програми.

З усіх антикорупційних програм, що надійшли до НАЗК погоджено із пропозиціями – 76, опрацьовуються – 16, повернуто без розгляду і повторно не надходили – 13. Також зазначимо, що 37 органів влади, антикорупційні програми яких було повернуто без розгляду, направили їх повторно після доопрацювання.

Типові недоліки, які виявляються під час опрацювання антикорупційних програм органів влади:
на погодження до Національного агентства надійшла не затверджена (або затверджена не керівником органу влади) антикорупційна програма, чи її незавірена копія;
антикорупційна програма не містить обов’язкових її складових, визначених статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», а саме:
не визначає засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, не містить заходів з їх реалізації або заходи є нечіткими (не конкретними);
не містить заходів з виконання державної антикорупційної програми (виконавцем або співвиконавцем яких визначено орган влади);
не містить оцінки корупційних ризиків у діяльності органу, причин, що їх породжують, умови, що їм сприяють, заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів або корупційні ризики та заходи щодо їх усунення є неконкретними;
не містить інформації щодо навчань та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
відсутні процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм (не визначено конкретного механізму здійснення моніторингу та оцінки, їх періодичності, не визначено відповідальну особу, яка здійснюватиме моніторинг та оцінку виконання антикорупційної програми, відсутні процедури та підстави перегляду антикорупційної програми);
звіт не затверджено в установленому порядку, відсутні обов’язкові складові звіту за результатами оцінки корупційних ризиків;
ідентифіковані корупційні ризиків є загальними, нечіткими у зв’язку з чим не можливо встановити в чому саме вбачається ймовірність вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або зазначене як корупційні ризики фактично є корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями;
оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади проведена недостатньо (оцінці піддані не всі функції та повноваження органу влади).