Староста об’єднаної територіальної громади. 10 питань – відповідей

Староста об’єднаної територіальної громади: у матеріалі пропонуємо 10 питань – відповідей.

ЯКИЙ ПОРЯДОК ОБРАННЯ СТАРОСТИ?

Порядок обрання та припинення повноважень старости села (селища) є таким:

  1. Староста* обирається в порядку, визначеному законом, на строк повноважень ради об’єднаної територіальної громади.
  2. Вибори старости (крім перших) відбуваються одночасно з виборами міського (селищного, сільського) голови, депутатів ради об’єднаної територіальної громади.
  3. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.
  4. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень міської (селищної, сільської) ради об’єднаної територіальної громади.

ХТО ПРИЗНАЧАЄ ВИБОРИ СТАРОСТИ?

Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» перші вибори старости призначаються відповідною радою об’єднаної територіальної громади.Територіальна виборча комісія своїм рішенням оголошує про початок виборчого процесу перших виборів старости. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу перших місцевих виборів старости здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів старости. Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів. Тобто, рада об’єднаної громади сама визначає, коли проводити вибори старости. Граничних строків для прийняття цього рішення радою у законодавстві не прописано.

До оголошення результатів цих виборів обов’язки старости виконує сільський, селищний, міський голова, обраний на минулих виборах.

ХТО СТАЄ СТАРОСТОЮ В СЕЛАХ, ЩО УВІЙШЛИ ДО СКЛАДУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?

На 1-й сесії ради об’єднаної територіальної громади приймається рішення про покладання обов’язків старости, до обрання на перших виборах старости, на голів, які здійснювали повноваження сільського, селищного, міського голови до об’єднання.

ЯКИЙ СТРОК І КОЛИ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ?

Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених Законом.

Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на пленарному засіданні відповідної місцевої ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

ЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ?

Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу** та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

ЧИ МОЖУТЬ ЖИТЕЛІ ДЕКІЛЬКОХ СІЛ ОБИРАТИ ОДНОГО СТАРОСТУ?

Чинне законодавство України наділяє правом місцеву раду об’єднаної територіальної громади визначати перелік сіл, селищ, в яких обирається староста на строк повноважень місцевої ради. Таким чином, своїм рішенням місцева рада, виходячи з власних організаційних, фінансових та матеріальних можливостей, визначає кількість старост, які будуть обрані в об’єднаній територіальній громаді, та відповідні території об’єднаної територіальної громади, на яких старости будуть реалізовувати свої права та виконувати обов’язки. Частина території об’єднаної територіальної громади, на якій староста реалізовує свої права та виконує обов’язки, може складатись як з одного населеного пункту, так і з декількох, жителі яких і повинні мати право обирати відповідного старосту.

ЧИ МОЖЕ ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ БАЛОТУВАТИСЯ НА СТАРОСТУ СЕЛА?

Згідно з частиною 1 статті 89 Закону України «Про місцеві вибори» особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою, старостою, для її реєстрації, у разі наявності іншого представницького мандата, зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради. Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, старостою, одночасно з копією заяви про припинення дії іншого представницького мандата подає документ про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, старости. Як вбачається з наведеного депутат місцевої ради має право балотуватися на старосту села, при цьому у разі обрання старостою, має скласти повноваження депутата місцевої ради.

З ЯКОГО БЮДЖЕТУ ФІНАНСУЄТЬСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ?

Діяльність старости села (селища, міста) фінансується за рахунок бюджету сільської (селищної, міської) ради об’єднаної територіальної громади.

ЧИ ЗМОЖЕ СТАРОСТА ВИДАВАТИ ДОВІДКИ І ЯКІ?

Староста, як посадова особа органу місцевого самоврядування, може вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»; староста, як член виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади, проводить державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Староста матиме печатку для довідок.

У ЯКОМУ ВИПАДКУ ДОСТРОКОВО ПРИПИНЯЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ ?

Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

________________

* Староста – це виборна посадова особа місцевого самоврядування. Староста обирається жителями села, селища, міста (сіл, селищ, міст), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

** Cтаростинський округ – частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою”.