У зв’язку із закінченням строку повноважень членів Громадської ради доброчесності у ВККСУ розпочинається приймання документів для участі у зборах представників громадських об’єднань

Згідно з вимогами статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання 11 листопада 2016 року зборами представників громадських об’єднань, які були визначені Комісією як такі, що відповідають вимогам Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і можуть брати участь у зборах з метою створення Громадської ради доброчесності, було обрано 20 членів Громадської ради доброчесності, повноваження яких спливають.

Згідно з частиною десятою статті 87 Закону Головою Комісії скликаються збори представників громадських об’єднань. Оголошення про скликання зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Частиною тринадцятою статті 87 Закону встановлено, що для участі у зборах громадські об’єднання у п’ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів представників громадських об’єднань (тобто до 08 листопада 2018 року включно) подають:

  • заяву у довільній формі, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання на зборах;
  • копію статуту та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • копії звітів за результатами виконання проектів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності);
  • рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від виконавця проекту міжнародної технічної допомоги;
  • копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проектів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського об’єднання;
  • біографічну довідку представника громадського об’єднання;
  • біографічну довідку кандидата (кандидатів) до складу Громадської ради доброчесності, якого (яких) висуває громадське об’єднання, а також мотиваційний лист кандидата та декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно такого кандидата за його підписом.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 87 Закону питання про відповідність громадського об’єднання вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.

Згідно з частиною п’ятнадцятою статті 87 Закону перелік громадських об’єднань, які відповідають вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань, копії поданих ними документів, а також перелік кандидатів до складу Громадської ради доброчесності буде оприлюднено на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до частини шістнадцятої статті 87 Закону час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань визначаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Головою Комісії направлятимуться відповідні запрошення представникам громадських об’єднань для участі у зборах.

Повідомлення про час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань не пізніше ніж за десять днів до їх проведення будуть розміщені на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Довідково: Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.

Згідно з частиною другою статті 87 Закону ГРД складається з двадцяти членів.

Членами Громадської ради доброчесності можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності.