Як не заплатити зайвих податків, коли контрагент ФОП: документи для перевірки

ФОП – платник ЄП I – III груп надає юрособам та фізособам – підприємцям, з якими має господарські відносини, копію документа, підтверджуючого державну реєстрацію ФОП (витяг або виписку з ЄДР) та у разі необхідності, копію витягу з реєстру платників єдиного податку

ДФСУ у підкатегорії 107.12 ресурсу «ЗІР» зазначила, що відповідно до пп. 165.1.36 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається дохід фізичної особи – підприємця, з якого сплачується ЄП згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до ПКУ.

Платники ЄП звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника ЄП І – IV групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з гл. 1 розд. XIV ПКУ (пп. 2 п. 297.1 ПКУ).

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника ЄП здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників ЄП (п. 299.1 ПКУ).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників ЄП, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками ЄП (п. 299.2 ПКУ).

Згідно з п. 299.7 ПКУ до реєстру платників ЄП вносяться відомості про фізичну особу – підприємця – платника ЄП, зокрема прізвище, ім’я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків; ставка ЄП та група платника податку; дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; дата реєстрації; види господарської діяльності.

За бажанням зареєстрований платник ЄП може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників ЄП. Витяг діє до внесення змін до реєстру (п. 299.9 ПКУ). Виходячи з викладеного, документом, що підтверджує факт перебування фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та обрані ним види господарської діяльності, є витяг з реєстру платників ЄП.

Разом з цим, згідно з п. 177.8 ПКУ під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою – підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пп. 14.1.195 та 14.1.222 ПКУ.

З метою виконання положень п. 177.8 ПКУ, незалежно від обраної системи оподаткування, єдиним документом, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Одночасно, якщо для суб’єкта господарювання, який здійснює виплату доходів фізичній особі – підприємцю, важливе підтвердження перебування такої особи на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності з причин, не пов’язаних з виконанням положень п. 177.8 ПКУ, таким документом є витяг з реєстру платників ЄП.

Отже, фізична особа – підприємець – платник ЄП I – III груп надає юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, з якими має господарські відносини, копію документа, підтверджуючого державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (витяг або виписку з Єдиного державного реєстру, в яких зазначаються види діяльності) та у разі необхідності, копію витягу з реєстру платників ЄП.